Paano makaiwas sa TB o tuberculosis?

Ang TB ay nahahawa sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na may mikrobyo ng TB. Ang mga mikrobyo na ito na nagmumuha sa mga taong may TB sa pangkasalukuyan. Kaya mahalagang magamot kaagad ang mga kasama sa bahay na may TB. Kung ikaw ay may TB, at huwag masyadong maglalalabas. Siguraduhing maaliwalas ang bahay sapagkat mas madaling kumalat ang TB sa mga lugar na mabagal ang galaw ng hangin. Gumamit ng electric fan.

Ang iyong pamilya (lalo na ang mga bata) at mga malapit sa iyong buhay ay maaaring madamay kung hindi mo aksyunan kaagad kung may TB ka.