Paano makakaiwas sa pananakit ng bayag?

Ang pag-iwas sa pananakit sa bayag ay naka-depende sa sanhi nito, ang iba ay hindi maiiwasan sapagkat sila’y dulot ng ‘genetic factors’ o nasa lahi. Subalit may ilang uri na pwedeng maiwasan, gaya ng impeksyon, sa pamamagitan ng pag-iwas sa high-risk sexual behaviors o mga mapanganib at ‘di ligtas na pakikipag-sex, na siyang sanhi ng STD na maaaring maging sanhi naman ng impeksyon sa bayag.

Panatilihin ring maaliwalas at hindi mahigpit ang pagsusuot ng brief at pantalon. Kung sa pamilya ninyo ay may luslos, iwasan rin ang pagbubuhat ng mabigat, at panitilihang masigla at hindi nakakapagpataba ang kinakain upang hindi lumaki at tiyan.

Ano ang gamot sa pananakit ng bayag?

Ang gamot sa pananakit sa bayag ay naka-depende sa anumang sanhi nito, subalit sa pangkalahatan ay narito ang mga hakbang na pwedeng gawin:

1. Kung masakit na masakit ang bayag, dalhin agad ito sa ospital upang masuri at matiyak na ito’y hindi isang emergency.

2. Kung ang pananakit ay hindi malala at pawala-wala, baka ang sanhi nito ay simple lang. Kung gayon, siguraduhing hindi mahigpit ang brief, sinturon, o pantalon. Kapag ang bayag ay nasasakal, ito’y maaaring magdulot ng pananakit. Subalit kung tuloy parin ito, magpatingin na sa doktor.

3. Maaaring uminom ng mga pain reliever gaya ng ibuprofen o paracetamol para mabawasan ang kirot, subalit ito ay panandalian lamang; kung ang sintomas ay hindi naaawat, ipatingin na ito sa doktor upang mabigyan ng angkop na gamot.

4. Paminsan, ang paglublob sa maligamgam na tubig ay nakakapagbigay-ginawa rin sa bayag.

Ano ang pagsusuri sa pananakit ng bayag?

Ang mga pagsusuri sa pananakit ng bayag ay nakadepende sa hinala ng doktor kung ano ba ang sanhi nito. Sa maraming kaso, ang eksaminasyong pisikal sa gagawin ng doktor ay sapat na upang magkaron ng diagnosis, subalit minsan ay kailangan ng mga espesyal na eksaminasyon. Mga halimbawa:

1. Ultrasound. Hindi lamang babae na inuultrasound! Maging ang mga kondisyon sa tiyan, bituka, at maging sa bayag ay maaaring masilip sa pamamagitan ng ultrasound.

2. Urinalysis o pagsusuri ng ihi. Kung may impeksyon sa ihi o UTI, ito’y maaaring makita sa urinalysis.

3. Complete blood count o blood test: Kung impeksyon ay hinihinala, ang mga ‘white blood cells’ ay magiging mataas.

4. Iba pang eksaminasyon, depende sa diagnosis.

Ano ang sintomas ng pananakit ng bayag?

Ang pananakit ng bayag ay isang sintomas na mismo nito: ang pagkaranas ng pagkirot o pananakit. Subalit, depende sa sanhi nito, may mga kaibihan din sa presentasyon ng karamdaman:

1. Kung ito’y luslos, maaaring makaranas ng pasumpong-sumpong na paglaki at pagliit ng bayag, sa kadahilanang minsan ay lumuluslos (o nalalaglag) ang isang bahagi ng bituka sa bayag. Ito’y pwedeng may kasamang kirot, pero pwede rin namang wala.

2. Kung ito’y ‘testicular torsion’ o pagkakapulupot ng ugat ng itlog, may pananakit ng lubha, biglaan, at maaaring may kasamang pagbabago ng kulay ng bayag (hal. pangingitim).

3. Kung ito naman ay impeksyon (epididymitis), gaya ng UTI o STD, pwdeng may kaakibat na pananakit o pagkirot habang umiihi, balisawsaw, nana na tumutulo sa lagusan ng ihi (urethra), mga kulani sa singit, o lagnat.

Kadalasan ay nangangailangan ng pagsusuri ng doktor upang matukoy ang mga sintomas sa nakapaloob o kaakibat ng pananakit ng bayag.

Sumasakit ang bayag at mga itlog

Q: Sumasakit po ang bayag ko at parang lumiliit..anu po ang sakit ko?

A: Ang pagsakit ng bayag (scrotum) at mga itlog (testicles) sa mga lalaki ay maraming dahilan. Maaaring ito’y dahil sa mga ugat na naipit, sa luslos, sa impekyson, pamamaga, at sa mga hindi malamang dahilan (idiopathic causes).

Kung ang sintomas na ito ay nakakasagabal, lumalala, o masakit na masakit, mas magandang magpatingin sa doktor upang masuri hindi lamang ang uri ng kirot, kundi pati narin ang mga iba’t ibang sintomas na maaaring kasama nito.

Tungkol naman sa pagliit ng bayag, ito ay normal, halimbawa kapag malamig, na lumiliit ang bayag upang ingatan ang mga itlog sapagkat sensitibo ito sa mga pagbabago ng temperatura. Subalit may mga uri rin ng pagbabago sa itsura o anyo ng bayag – halimbawa ang hindi pagkakapantay nito – na maaaring mga ‘clue’ sa isang karamdaman gaya ng luslos o undescended testes.