Paano makaiwas sa pagkabulol o lisping?

Isang mahalagang bahagi ng paglaki ng mga bata ang pagkakatuto na magsalita, kaya dapat silang hayaang makipag-usap sa inyo at sa ibang mga tao, para ma-praktis at kanilang pagsasalita at makuha nila sa mga kausap ang tamang paraan ng pagsasalita.

Kung ang isang bata na 2-3 years old pa lamang ay bulol ang pagsasalita, maaari siyang hayaan lamang dahil normal lang naman na sa umpisa ay hindi na natututunan ng mga bata kung paano bigkasan ang bawat kataga. Subalit, habang siya ay tumatanda, maaaring magsimulang iwasto ang kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng pagbanggit ng wastong paraan. At kung sa edad 4-5 ay bulol parin, magandang magpatingin na sa isang speech-language pathologist o speech therapist para magabayan ng maayos.

Ano ang gamot sa pagkabulol o lisping?

Speech therapy: lunas sa pagkabulol

Ang paraan para mawala ang pagkabulol ay ang pagsasagawa ng speech therapy o speech and language therapy (SLT). Maraming iba’t ibang uri ng therapy. Ang layunin nila ang matutunan ng pasyente ang taming pagbigkas sa pamamagitan ng pagtukoy ng tamang pagbigkas, pagkokompara nito sa maling bigkas, pagsusubok na pagbigkas sa iba’t ibang mga tunog at kataga, at tuloy-tuloy na pagpapraktis.

Gaanong katagal gagawin ang speech therapy?

Depende ito sa problema, at depende rin kung gaanong kabilis matuto ang pasyente. Maaaring tumagal ang therapy ng wala pang isang buwan ngunit maaari din itong umabot ng ilang taon. Para mapabilis, mahalaga ang pagiging tuloy tuloy ng therapy at pagiging masipag praktisin ang mga speech exercises na ibibilin ng inyong speech therapist.

Mga kaalaman tungkol sa pagkabulol o lisping

Ano ang pagkabulol?

Ang pagkabulol (Ingles: lisping; terminolohiyang medikal: functional speech disorder) ay ang pagiging hirap na bigkasin ang iba tunog na bahagi ng pananalita, gaya ng ‘s’, ‘z’, ‘r’, ‘l’, o ‘th’. Halimbawa, ang salitang ‘sikap’ ay maaaring mabigkas na ang parang ‘thikap’.

Ano ang sanhi o dahilan ng pagkabulol?

Gaya ng maraming sakit, hindi madaling matukoy ang nag-iisang dahilan kung bakit ang isang tao ay nabubulol, ngunit karaniwan, ito’y kombinasyon ng mga problema sa hugis at anyo ng mga bahagi ng lalamunan ang bibig na responsible sa pagsasalita, problema sa pagkakatuto ng pananalita noong bata, at mga iba pang bagay. Maaari ding konektado ito sa diprensya sa pakikinig, problema sa tainga, pagkakasalit, at iba pa.

Normal lang ba ang pagkabulol sa mga bata?

Oo sa umpisa ng pagsassalita, hindi pa gaanong kabisado ng mga bata ang pagbigkas ng iba’t ibang kataga, kaya ang kanilang pananalita ay parang bulol. Subalit sa edad apat hanggang liming taon ay kalimitan nawawala na ang pagkabulol ng mga bata.