Paano malaman kung may pagkabulol o lisping?

Kanino pwedeng magpatingin kung may problema sa pagsasalita?

Ang mga speech pathologist o speech-language pathologist (SLP) ang mga spesyalista para sa mga ganitong problema. Kalimitan, sila ay nag-aral din ng speech-language therapy (SLT), ang lunas sa ganitong mga problema.

Anong mga eksaminasyon ang gagawin para matukoy ang problema sa pagsasalita?

Ang SLP ay mag-innterview sa pasyente o kanyang mga magulang tungkol sa nakaraan ng pasyente. Lumipat ba siya mula sa lugar na iba ang salita? Nagkaron ba siya ng mga sakit noong bata pa? Oobserbahan at eeksaminin ng SLP ang bibig at mga bahagi nito, at paano sila gumalaw habang nagsasalita ang pasyante. Susuriin din ang paraan ng pagsasalita ng pasyente.