Listahan ng mga ospital sa Quirino

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Quirino (public)

1. Agilay District Hospital
Aglipay, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

2. Quirino Provincial Hospital
San Marcos, Cabarroguis, Quirino
Telepono: (078)6828552
Kategorya: Level 2 (100 na kama)

3. Diffun District Hospital
Diffun, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (25 na kama)

4. Maddela District Hospital
Maddela, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Batanes

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Batanes (public)

1. Itbayat District Hospital
Itbayat, Batanes
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

2. Sabtang Community Hospital
Sabtang, Batanes
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

3. Batanes General Hospital
Kayhuvokan, Basco, Batanes
Telepono: 0917-8824023
Kategorya: Level 2 (75 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Cagayan Valley (Region II)

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang listahang ito ay naka-klasipika pa ayon sa iba’t ibang probinsya sa rehiyong ito. Para sa listahan ng iba’t ibang rehiyon, bumalik sa pahina ng LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY

Listahan ng mga ospital sa Batanes
Listahan ng mga ospital sa Cagayan
Listahan ng mga ospital sa Isabela

Listahan ng mga ospital sa Nueva Vizcaya
Listahan ng mga ospital sa Quirino