Masama bang magpaturok ng rabies vaccine ang buntis?

Q: Masama bang magpaturok ng rabies vaccine ang buntis?

A: Wala namang naiulat na masamang epekto ang pagpapabakuna sa isang buntis, kaya’t ito’y hindi bawal sa pagbubuntis. Kung ikaw ay nakagat ng isang pusa o iba pang hayop, maaari mong sundin ang patakaran para sa isang normal na tao, at yun ay ang tumungo sa animal bite center, health center, o ospital upang magpaturok.

Maganda ang iyong tanong, sapagkat maraming mga bakuna ang bawal sa buntis kagaya ng Varicella Zoster Vaccine, Mumps Measles Rubella Vaccine (MMR), BCG, HPV, at iba pa.