Paano maka-iwas sa pulmonya o pneumonia?

Palakasin ang resistensya ng katawan

Kung malakas ang iyong immune system, hindi ka madaling tatamaan ng mga sakit gaya ng pneumonia. Ito’y maaaring magawa sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya at pag-eehersisyo ng regular.

Maghugas ng kamay at maging malinis sa katawan at kapaligiran

Maraming mga virus at bacteria ang pwedeng masagap sa kamay kaya ang paghuhugas ng kamay bago kumain ay isa ring mabisang paraan para makaiwas sa pulmonya.

Magpabakuna laban sa pulmonya

Ang bakuna laban sa trangkaso (flu vaccine) ay rekomendado taon-taon upang makaiwas sa trangkaso na maaaring maging pulmonya. Ang pneumococcal vaccine ay isang bakuna na nakakatulong na maka-iwas sa pulmonya. Ito’y rekomendado sa mga bata, sa mga senior citizen, at sa mga matatanda depende sa rekomendasyon ng inyong doktor.

Iwasan ang paninigarilyo

Mas madaling tamaan ng pulmonya at iba pang mga sakit sa baga ang mga naninigarilyo kaya kapag ito ay tinigilan mo, malaking tulong ito para makaiwas sa pulmonya.

Ano ang gamot sa pulmonya o pneumonia?

Ano ang mga gamot para sa pulmonya?

Para sa pulmonyang dulot ng bacteria (bacterial pneumonia), ang pag-inom ng mga antibiotics ang pinakamahalagang gamot. Naka-depende ang klase ng antibiotics sa uri ng bacteria na pinaghinilaang sanhi ng pulmonya. Hayaang ang doktor ang mag-reseta ng angkop ng antibiotics. Ang pag-inom ng paracetamol ay rekomendado din para pababain ang lagnat ng mga pasyenteng may pulmonya.

Merong bang mga herbal na gamot para sa pulmonya?

Dahil ang pulmonya ay dala ng bacteria at maaari itong lumala, hindi rekomendado na iasa lamang sa mga herbal na gamot ang sakit na ito. Subalit, bukod sa antibiotics, maaaring makatulong ang pag-inom ng lagundi at oregano.

Bukod sa gamot, ano pa ang dapat gawin para sa pulmonya?

Kailangang magpahinga ang pasyente ang uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng mga mainit-init na sabaw, tsaa, kalamansi juice, at iba pang inumin ay maaari ding makatulong.

Paano kung hindi parin gumagaling ang pulmonya kahit uminom na ng gamot?

Kapag hindi bumuti ang lagay ng pasyente sa loob ng tatlong araw, magpatingin na ulit sa doktor. Maaaring kailanganin i-confine ang pasyente para mas matutukan ang gamutan, mabigyan ng mga fluids ang katawan, makapahinga ng maayos, at mas ma-monitor ang mga sintomas.

Paano malaman kung may pulmonya o pneumonia?

Mga sintomas at pag-eeksamin ng doktor

Base sa mga sintomas at sa pag-eeksamin ng doktor sa pasyente, maaaring matukoy ang pagkakaron ng pneumonia. Pakikingan ng doktor ang paghinga gamit ang isang stethoscope at kung marahas ang tunog ng paghinga (harsh breath sounds), isa itong senyales ng pagkakaron ng pulmonya. Susukatin din ang temperatura at bibilangin ang bilis ng paghinga.

Mga laboratoryo

Maaaring mag-request ng chest X-ray ang doktor upang makita ang mga baga. Maaari ding mag-request ng sputum culture o sample na plema na titingnan kung ano ba ang mga bacteria dito – upang mapili ang pinakamainam na antibiotics.

Ano ang sintomas ng pulmonya o pneumonia?

Ang mga sintomas ng pulmonya o pneumonia ay ang mga sumusunod:

  • Ubo na may plema
  • Lagnat na maaaring may kasamang panginginig
  • Hapo o hirap sa paghinga
  • Mabilis na paghinga
  • Sakit ng ulo
  • Pananakit ng tiyan
  • Pananakit ng mga kasu-kasuan

Anong kulay ng plema kung may pulmonya?

Ang plema sa pulymonya ay maaaring dilaw, berde, at minsan pwedeng may kasamang dugo. Ngunit hindi lahat ng plema na kulay dilaw o green ay pulmonya. Maaari din itong idulot ng mga upper respiratory tract infection na kusang nawawala. Ang pagkakaron naman ng plemang may kasamang dugo ay maaari ding sintomas ng tuberculosis o TB.

Ano namang sintomas pulmonya sa mga bata?

Ang sintomas ng pulmonya sa bata ay katulad din ng mga sintomas sa matatanda, subalit para sa maraming mga bata mas matindi ang lagnat. Yung iba nga, lalo na sa mga sanggol, maaaring lagnat lamang ang kanilang sintomas. Isa pang dapat bantayan sa mga bata ang pagkakaron ng mabilis na paghinga dahil ito ay isa ring senyales ng pagkakaron ng pulmonya.

Mga kaalaman tungkol as pulmonya o pneumonia

Pneumonia

Ano ang pulmonya o pneumonia?

Ang pulmonya ay isang kondisyon kung saan may mutinying pamamaga (inflammation) sa baga. Ito’y kadalasang dulot ng impeksyon mula sa mga virus o bacteria. Ang pneumonia, kapag hindi naagapan, ay nakamamatay at ito ang isa sa pinakamalaganap na sanhi ng pagkamatay sa buong mundo: taon-taon, tinatayang 4 million na tao ang namamatay dahil dito, at marami sa kanila ay mga bata.

Paano nahahawa o nakukuha ang pulmonya o pneumonia?

Depende sa pinagmulan ng pulmonya. Kung ito’y dala ng isang virus, ang pulmonya o pneumonia ay nakukuha sa paglanghap ng hangin na may virus o na nagdudulot ng sakit na ito – na siya namang nagmula sa taong may sakit na pulmonya. Kung bacteria nman ang sanhi, ito’y kalimitang nanggagaling sa mga bacteria na nasa lalamunan na nasisinghot at napupunta sa mga baga. Ang immune system ay kalimitang sapat para labanan ang mga virus at bacteria para hindi ito tumuloy sa pagiging pulmonya, ngunit kung mahina ang immune system, mas malaki ang posibilidad na ito’y maging pulmonya.