Paano makaiwas sa cholera?

Gaya ng iba pang sakit na nakukuha sa mga pagkain at inumin, malaking kabawasan sa posibilidad ng pagkakaroon ng cholera kung makatitiyak na malinis ang pinagmumulan ng pagkain at inumin. Gayun din ang mga paraan na pagpapanatiling malinis sa katawan. Narito ang ilang hakbang para makaiwas sa sakit na cholera:

 • Tiyaking malinis ang pagkain at inumin. Makabubuti kung ang tubig na pinagmumulan ng inumin at panghalo sa mga pagkain ay ligtas at malaya mula sa kontaminasyon ng dumi ng tao. Huwag din basta-bastang iinom sa tubig na galing sa gripo hanggat hindi ito nasasala at napapakuluan.
 • Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Tiyaking husto at wasto ang paghuhugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran.
 • Tiyaking naluto ng tama ang pagkain. Hanggat maaari, kainin lamang ang pagkain na bagong luto at naluto ng husto.
 • Magpabakuna laban sa cholera. Sa ngayon, mayroon nang bakuna para sa sakit na cholera. Ito ang Shanchol at mORC-VAX na tumatagal nang hanggang 2 taon. Uminom nito lalo na kung mapapadpad sa mga lugar na napapabalitaang may kaso ng cholera.

Ano ang gamot sa Cholera?

Upang maiwasan ang dehydration na dulot ng pagkakaroon ng Cholera, agad dapat na mapalitan ang nawawalang tubig sa katawan. Maaring bigyan ng inumin na may ORS (oral rehydration salts), gatorade at iba pang inumin na makakatulong pabalikin ang nawalang electrolytes sa katawan bilang paunang lunas. Ang patuloy na pagdudumi at pagsusuka ay nangangahulugan lamang ng masmatinding pangangailangan ng karagdagang tubig sa katawan. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-inom, binibigyan ng antibiotics ang pasyente upang mapatay ang mga bacteria na nasa tiyan. Sa mga malalalang kaso, binibigyan ng tetracycline, doxycycline, furazoledone,, erthromycin at cyprofloxacin. Ang mga gamot na ito ay maaaring iniinom o kaya naman ay tinuturok.

 

Paano malaman kung may sakit na cholera?

Ang pagkakaroon ng impeksyon ng cholera ay madaling natutukoy sa pag-oobserba sa duming inilalabas. Kung ito ay sobrang matubig na tila hugas-bigas ang kulay, at may naiipon na malaulap na kulay sa dumi, maaaring ito ay cholera. Upang makasiguro, tinitignan pa rin sa ilalim ng microscope ang sample na nakuha mula sa dumi. Kung positibo, makikitaan ito ng maliliit at mabibilis gumalaw na bacteria na may buntot (flagella), ito ang V. cholerae. Maaari ding suriin ang bacterie sa laboratorio at gawan ng culture upang mas lalong makasigurado.

Ano ang mga sintomas ng Cholera?

Ang mga sintomas na dulot ng Cholere ay maaaring maranasan ilang oras matapos makapasok ang mga bacteria, maaari rin naman sa loob ng 5 araw. Depende ito sa kung gaano kadami ang bacteria na nakapasok sa tiyan. Ang mga nararamdaman sintomas ay ang sumusunod:

 • Matubig na pagtatae
 • Pagsusuka
 • Mabilis na pagtibok ng puso
 • Kawalan ng elastisidad ng balat.
 • Panunuyo ng lalamunan, bibig at ilong.
 • Pagbagsak ng presyon ng dugo
 • Madaling pagkauhaw
 • Pamumulikat

Ang nilalabas na dumi ay sobrang matubig  kung kaya’t ang taong may cholera ay nanganganib na maubusan ng tubig sa katawan. Ang dumi rin ay may masangsang na amoy na tila malansang isda.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang pagkakaroon ng cholera ay nangangailangan ng agarang pagpapagamot, kung kaya’t kinakailangan ang agad na atensyon ng doktor. Tandaan na ang Cholera ay maaaring makamatay kung mapapabayaan. Mabilis na mauubos ang tubig ng katawan dahil sa sakit na Cholera.

Mga kaalaman tungkol sa Cholera

Ang cholera ay isang sakit na dulot ng impeksyon ng bacteria na Vibrio cholerae na maaaring makuha mula sa maduduming pagkain at inumin. Nakapagdudulot ito ng tuloy-tuloy na pagtatae na kung hindi maaagapan ay maaring maging sanhi ng dehydration at kamatayan.

Gaano kalaganap ang sakit na cholera?

Ang sakit na cholera ay talamak sa iba’t ibang lugar noong panahon ng ika-18 na siglo. Dahil ito sa kakulangan sa kalinisan sa mga tubig na pinanggagalingan ng mga inumin ng sambayanan. Maging sa Pilipinas, ilang beses nang nagkaroon ng cholera outbreak sa Manila na nagdulot ng kamatayan ng nakararami noong mga panahon na iyon. Sa ngayon, tanging sa mga bansa na hindi maayos ang sistema ng patubig madalas itong nararanasan, kabilang ang mga bansa sa Africa, ang India, pati na ang ilang lugar sa Timog-America. Tinatayang umaabot pa rin sa 3 hanggang 5 milyon na kaso taon-taon at sanhi ng halos 10 libong kamatayan taon-taon sa mga lugar na nabanggit.

Paano nakukuha ang sakit na Cholera?

Ang impeksyong ng bacteria na Vibrio cholerae ang nagdudulot ng sakit na cholera. Kadalasan itong nakukuha sa mga maduming inumin (imbak na tubig o tubig galing sa poso). Kung ang kontaminadong tubig na ito ay magamit na panghugas sa pagkain, o kaya ay maihalo sa pagluluto, naikakalat din ang bacteria na V. cholerae. Sa oras na makapasok ang bacteria sa bituka ng tao, maglalabas ito ng lason na siya namang magdudulot ng matubig na pagtatae.

Sino ang maaaring magkasakit ng Cholera?

Ang lahat ng tao na makakainom ng tubig na may bacteria ay maaaring magkaroon ng sakit na cholera. Ngunit higit itong nakakaapekto sa mga taong mababa ang resistensya, malnourished at sa mga kabataan na ang edad ay 2-4 na taon. May mga pag-aaral din na nagsasabing higit din na naaapektohan ang mga taong may Type-O na dugo.

 

Paano makaiwas sa pagtatae o diarrhea?

Upang maiwasang ang pagtatae, mahalagang maiwasan muna ang mga bagay na maaaring magdulot nito. Ang pagpapanatiling malinis ng katawan at madalas na paghuhugas ng kamay bago kumain o pagkatapos gumamit ng banyo ay ang pinakamahahalagang hakbang upang maiwasan ang pagtatae. Bukod pa dito, dapat ding tandaan o sundin ang sumusunod na hakbang sa tuwing dadayo sa ibang lugar:

 • Umiwas sa pag-inom ng tubig na galing sa gripo
 • Umiwas sa pagkaing nabibili sa tabi-tabi
 • Siguraduhing ang kinakain na pagkain ay naluto ng mabuti
 • Huwag kumain ng hilaw na pagkain

Para naman sa pagtatae na dulot ng ibang mas seryosong sakit, makabubuti ang pagpapatingin sa doktor upang maiwasan ang iba pang komplikasyon at sintomas.

Ano ang gamot sa Pagtatae o Diarrhea?

Kung ang nararanasang pagtatae ay walang kasamang komplikadong sintomas, maaaring hayaan lamang ito sapagkat kusa itong gumagaling. Maaari din sabayan ng gamot gaya ng Pepto-Bismol, Loperamide, and Kaopectate, upang mabawasan ang pagtutbig ng dumi at maibalik sa normal ang galaw ng mga bituka. Ang mga gamot na ito ay mabibili ng over-the-counter sa mga butika at hindi na nangangailangan pa ng reseta ng doktor. Dapat ding panatilihing may tubig ang katawan. Makabubuting ang pag-inom ng sapat na tubig, sports drink gaya ng Gatorade, tsaa, o mainit na sabaw, upang maiwasan ang dehydration. Dapat din nating malaman na bukod sa tubig, may mga elemento din na nawawala sa katawan habang nagtatae, kaya mahalaga ring mapalitan ang mga elementong ito. Ang “Oral Rehydration Salts” o “ORS” gaya ng Oresol ay may taglay na tubig at mga elementong kailangan ng katawan.

Paano malaman kung may diarrhea?

Ang pagkakaroon ng diarrhea ay madaling natutukoy dahil lang sa mga sintomas na mararansan. Ngunit kung ang pagtatae ay tumatagal o kaya’y may kasabay na komplikadong sintomas, nararapat ang pagpapatingin sa doktor kung mayroong komplikasyon o iba pang mas seryosong karamdaman. Tandaan na kailangan ang  agarang lunas dito upang maiwasan ang dehydration. May ilang pagsusuri ang maaaring isagawa sa laboratoryo upang matukoy ang dahilan ng pagtatae o kaya naman ay matukoy ang pagkakaroon ng iba pang sakit. Ang ilan dito ay ang sumusunod:

 • Pagkuha ng presyon ng dugo upang matukoy ang pagkakaroon ng dehydration. Ang kawalan ng tubig sa katawan ang unang-unang dapat maagapan.
 • Eksaminasyon sa matubig na dumi. Tinitignan dito ang presensya ng mga parasitiko, at posibleng impeksyon ng bacteria at virus sa tiyan.
 • Pagsusuri sa kung positibo sa mga lason o substansya na maaaring indikasyon ng sobrang pag-inom ng gamot.
 • Pagsusuri sa dugo, o blood tests, upang matukoy kung may virus, o parasitiko gaya ng Giardia

Para naman sa mga malalalang kaso ng diarrhea, gaya ng pagkakaroon ng komplikadong sintomas, maaaring isagawa ang sumusunod:

 • X-ray sa ibabang bahagi ng katawan upang matukoy kung may problema sa mga bituka.
 • Endoscopy upang masilip ang loob ng tiyan at matukoy ang problema
 • Biopsy kung may makitang tumor at matukoy kung may sakit na kanser

Ano ang mga sintomas ng pagtatae o diarrhea?

Ang mga sintomas ng pagkakaroon ng diarrhea ay nakadepende sa kung ano ang sanhi nito. Ngunit ang mga pangunahing sintomas na mararanasan ay ang mga sumusunod:

 • Pakiramdam na parating natatae
 • Mabigay at mahangin na tiyan
 • Matubig na pagtatae
 • Pagsusuka

Para sa mga karaniwang at hndi komplikadong kaso ng pagtatae, ang sintomas ay tumatagal lamang 1 hanggang 3 araw o hanggang sa mailabas sa dumi o magamot ang sanhi ng pagtatae. Ngunit para sa mga seryoso at komplikadong kaso ng diarrhea, ang mga sintomas na nabanggit ay maaaring may kaakibat na iba pang sintomas. Ito ay ang sumusunod:

 • Maitim o may kasamang dugo ang matubig na tae.
 • Madulas at parang may sipon
 • Hindi natunaw na pagkain
 • Lagnat
 • Kabawasan ng timbang

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Nararapat lang na magpatingin sa doktor kung ang nararanasang pagtatae ay masmatagal kaysa normal o kaya nama’y nararanasan ang mga komplikadong sintomas ng pagtatae gaya ng pagkakaroon pagdurugo sa dumi, may kasabay na lagnat at pagsusuka. Dapat ding magpatingin kung hindi nadadala sa mga iniinom na gamot. Ang patuloy na pagtatae ay kailangang maagapan upang hindi ito humantong sa kawalan ng electrolytes o tubig sa katawan (dehydration). Kung mapapabayaan, maari itong magdulot ng panghihina ng katawan o kaya ay kamatayan.

Mga kaalaman tungkol sa pagtatae o diarrhea

Ang pagtatae o diarrhea, kilalarin sa tawag na loose bowel movement o LBM, ay ang sakit na tumutukoy sa matubig o malambot na pagdumi ng tao na kadalasan ay hindi kayang mapigilan. Ito ay karaniwang karamdaman na maaaring maranasan ng lahat ng tao sa kahit na anong edad at kasarian. Maraming dahilan kung bakit nakakaranas ng pagtatae ang isang tao, maaaring ito ay dahil sa nakain, o kaya naman sa impeksyon at iritasyon sa large intestine. Maaari ding dahil sa isang mas seryosong sakit. Ang pagkakaroon ng diarrhea ay maaring magdulot ng dehydration at panghihina ng katawan lalo na kung mapapabayaan.

Ano ang sanhi ng pagtatae o diarrhea?

Ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkakaroon ng diarrhea ay ang pagkakaroon ng impeksyon ng virus sa mga bituka. Ang kondisyong ito ay tinatawag na intestinal flu o stomach flu. Narito ang ilang pang maituturong sanhi ng pagtatae:

 • Impeksyon ng bacteria sa bituka na maaaring dahil sa pagkaing marumi o panis na.
 • Impeksyon ng ibang pang buhay na organismo o parasitiko gaya ng amoeba.
 • Pagkain hindi tinatanggap ng tiyan, gaya ng gatas para sa mga tao na may kaso ng lactose intolerance.
 • Iba pang sakit sa bituka gaya ng Crohn’s Disease at Ulceratice Colitis, o kaya Kanser.
 • Nakalipas na operasyon o gamutan sa tiyan
 • Diabetes
 • Sobrang pag-inom ng alak
 • Sobrang pag-inom ng mga gamot

Paano nagkakaroon ng matubig na pagtatae?

Ang matubig na pagtatae na maaring dulot ng mga nabanggit sa itaas ay nagaganap kapag ang daluyan ng pagkain at dumi, partikular ang large intestine, ay hindi gumagana ng maaayos. Maaaring mayroong bagay sa ilalabas na dumi ang humihigop ng tubig mula sa bituka (osmotic diarrhea) o kaya naman ay kusang naglalabas ng tubig ang tiyan, bituka at iba pang glandula sa daluyan ng pagkain dahil sa isang impeksyon (secretory diarrhea). Ang dumi ay maaari din magtaglay ng mga nana at dugo (exudative diarrhea) dahil sa iba pang sakit sa bituka gaya ng ulcer at Crohn’s Disease.