Mga sanhi at solusyon sa pag-iyak ng baby

Lalo na sa mga bagong mommy at daddy, ang pag-iyak ng inyong baby ay isang malaking sanhi ng stress sa buong pamilya. Ngunit kailangan ba talagang mag-alala tuwing umiiyak ang sanggol? Ayon sa mga pag-aaral ng mga doktor, ang pag-iyak ng mga baby ang isang normal na proseso lamang, at hindi dapat ikabahala. Ang pag-iyak rin ng mga sanggol ay kanilang paraan upang makipag-usap sa inyo, dahil hindi pa sila marunong magsalita. Tulad ng mga salita’t pangungusap, at mahalaga ay alam ninyo kung ano ang kahulugan ng kanilang mga iyak at luha.

Narito ang karaniwang mga sanhi ng pag-iyak ng mga baby – at mga posibleng solusyon:

Mga sanhi at solusyon sa pag-iyak ng baby

1. Gutom lang yan. Isa sa pinaka-madalas na sanhi ng pag-iyak ng baby ay gutom, lalo na sa unang anim na buwan ng buhay. Ilang beses nyo ba siyang pinapasuso o pinapakain? Sa umpisa 8-12 beses sila dapat pasusuhin, at pag nagtagal, ito’y pwedeng maging mas madalang. Subukang pasusuhin ang baby upang tumahan.

2. Hinahanap-hanap ang haplos at yakap. Bawat tao ay naghahanap ng makakayakap, ngunit lalong lalo na ang inyong baby. Bakit hindi nyo sya iduyan, lambingin, o i-helehele hanggang ito’y tumahan o mahimbing sa pagtulog. Alam nyo ba ng ‘yakap ng ina’ ay may benepisyong medikal rin? Napag-alaman na sa mga bagong panganak, mas maganda ng ‘immune system’ at mas protektado sa pagkakasakit ang mga sanggol na kaagad naidikit sa kanilang mga ina at agad ring naumpisahan ang pagsuso.

3. Pagod na si baby. Lalo na kung maraming bisita, o medyo naglaro ito ng matagal-tagal, napapagod din ito at maaaring umiyak. Ang solusyon dito ay siya’y lambingin lamang hanggang makatulong.

4. Nilalamig, naiinitan, nasisikipan. Kung hindi komportable ang inyong baby, pag-iyak rin ang kanyang paraan upang ipaalam ito sa inyo. Masyado bang malamig sa kanyang silid? Baka sa kanya napatapat ang electric fan, at dapat iiwas sa kanya ito. Masyado bang maiinit? Pwede rin. Ang mga baby ay mas sensitibo sa pagbabago sa temperatura. Kung masyadong masikip ang diaper o damit nya, baka umangal rin ito sa pamamagitan ng pag-iyak.

5. Hinahanap-hanap si mommy. Ang mga sanggol na ilang buwan pa lamang ay may tinatawag na “separation anxiety” o pagkabahala kung napahiwlay sila sa kanilang ina. Iiyak talaga ito kapag na-realize nya na napawalay na pala siya. Subalit paglaki ng baby, ito’y mawawala rin at siyang magiging komportable rin na kasama ang iba’ t ibang miyembro ng pamilya, pati mga kamag-anak.

6. Wala lang yan! Alam nyo na ba na may pag-iyak ang mga baby na bagamat normal na normal lang ay walang dahilan? Lalo na kung ito’y nangyayari kung hapon o gabi. Ang mahalaga kapag ito’y nangyayari ay huwag mabahala ang pamilya.

7. Iugnay ang pag-iyak sa ibang pagbabago. Ang baby nyo ba ay nilalagnat, nawawalan ng ganang kumain, o may iba pang pagbabago? Kung oo, at hindi maawat ang kanyang pag-iyak, pwedeng indikasyon ito ng pagkakasakit. Kung ganito ang kaso, magpatingin na sa kanyang pediatrician o doktor. Ngunit tandaan na karamihan ng pag-iyak ay normal lang, at hindi lahat ng pag-iyak ay dapat ikabahala.

Mahirap talagang intindihan ang mga baby, ngunit pagtagal ay nagiging eksperto narin ang mga magulang, lalo na ang mga nanay, sa pag-unawa kung ano ang nais iparating ng kanilang mga munting anak.