10 Tips upang makatipid ng gastos sa ospital

Sa panahon ngayon, mahal ang magkasakit, lalo na kung kakailanganing dalhin at i-confine sa ospital ang pasyente. Maliit na ang 20 libo na gastos para sa ilang gabi sa murang ospital, habang maaari namang lumampas ng 100 libo ang gastusan kung ang kondisyon ay malubha at nasa mamahaling ospital.

ospital

Sa hirap ng buhay ngayon, ang anumang paraan ng pagtitipid ay tiyak na makatutulong. Kaya naman, narito ang 10 tips na tiyak na makatutulog sa pagtitipid sa gastos sa ospita:

1. Gamitin ang health card at iba pang segurong pangkalusugan

Alamin kung ang ospital na papasukin ay accredited ng health card o anumang seguro upang makatipid. Ang mga health card at segurong pangkalusugan (health insurance) ay makatutulong nang malaki sa kabawasan ng gastusin sa ospital. Maaari nitong sagutin ang malaking porsyento ng gastos sa ospital, mula sa mga hospital fees hanggang sa professional fee sa doktor. Ang PhilHealth ay isang halimbawa ng segurong pangkalusugan na itinalaga ng gobyerno upang magbigay ng murang seguro.

Basahin ang mga benepisyon makukuha sa pagiging miyembro ng Philhealth: Benepisyo ng Philhealth.

2. Lumapit sa mga pang-gobyernong ospital at pagamutan

Kung ang kondisyon ay makapaghihintay naman at maaaring pagtiyagaan, pumila na lamang sa mga pampublikong ospital na hawak ng gobyerno. Ang mga ospital na ito ay kadalasang nangangailangan lamang ng paunang bayad na maliit lamang, habang ang bayad sa doktor ay sagot na ng gobyerno. Ang tanging gagastusin na lamang ay ang pagbili ng mga iniresetang gamot at mga materyales na kakailanganin sa paggagamot. Sa Maynila, nariyan ang Jose Reyes Memorial Medical Center, Philippine General Hospital, Dr Jose Fabella Memorial Hospital, San Lazaro Hospital, at marami pang iba.

Alamin kung saang ospital pinakamalapit: Listahan ng mga ospital sa Pilipinas.

3. Dumulog sa mga institusyon na nagbibigay ng tulong pampinansyal

Mayroon ding mga institusyon sa bansa na nagbibigay ng tulong pampinansyal sa mga taong kulang ang pambayad sa ospital. Kadalasan ay humihingi lamang ng kasulatan na nagsasaad ng pangangailan, at ilan pang requirements na itinalaga ng institusyon. Halimbawa ng institusyong maaaring dulugan para sa ganitong pangangailangan ay ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

4. Piliin ang mas murang kuwarto sa ospital

Kung walang sapat na pambayad sa ospital, mabuting piliin na lamang ang mas maliit na kuwarto ng ospital, o di kaya’y murang ward sa ospital. May ilang mga ospital din na mayroong charity ward o maliliit na kuwarto na walang aircon na tiyak na mas mura din kung ikukumpara sa pribadong kuwarto ng ospital. Malaki ang matitipid sa gastusin sa ganitong paraan na maaaring umabot lamang sa kalahati ng bayarin ng pasyenteng gumamit ng pribadong kuwarto sa ospital.

5. Magtanong kung maaari ang mas murang paggagamot

Huwag mahihiyang magtanong sa doktor kung mayroong mas murang paraan ng paggagamot, partikular sa pagbili ng mga iniresetang gamot. Alamin kung maaari ang generic na gamot upang mas makatipid.

6. Gamitin ang mga diskuwentong nakatalaga para sa pasyente

Huwag kalilimutang magdala ng ID kung ang pasyente ay senior citizen. Itinalaga kasi ng batas ang 20% na diskuwento para sa matatanda. Sayang naman ang diskuwento kung hindi ito magagamit.

7. Magkaroon ng doktor para sa buong pamilya (family doctor)

Ang pagkakaroon ng doktor para sa buong pamilya ay isa ring malaking tulong upang makatipid sa gastusin. Kung ang doktor ay kaibigan na ng pamilya, hindi malayong makakuha ng diskuwento sa pambayad sa doktor. Maaari ding makakuha ng mahusay na rekomendasyon para sa ibang doktor na epesyalista sa ibang larangan.

8. Itabi ang lahat ng resulta ng mga pagsusuri

Ipunin ang lahat ng dokumento at resulta ng pagsusuri sa ospital. Ilagay ito sa isang folder at hiwag iwawaglit. Makatutulong ito sa pagtitipid sa gastos upang hindi na maulit ang ibang pagsusuring nauna nang isinagawa.

9. Ugaliin ang regular na pagpapa-check-up

Maging maagap sa sariling kalusugan. Regular na magpatingin sa doktor ng kahit 1 beses sa isang taon. Sa pamamagitan nito, maaaring matukoy ang sakit habang maaga pa at maiwasan ang mas mahal na gastusin sa ospital.

Basahin ang kahalagahan ng regular na pagpapatingin sa doktor: Kahalagahan ng regular na pagpapacheck-up.

10. Umiwas sa lahat ng bisyo at mga gawaing maaaring makasama sa kalusugan.

Ang malusog na pamumuhay at pag-iwas sa mga bisyo na maaaring pagmulan ng mga sakit ay mabisang paraan din ng paggiging maagap sa mahal na gastusin sa ospital. Kung mapapanatiling malusog ang pangangatawan at malayo sa anumang sakit, hindi na kakailanganin pang gumastos sa ospital.

 

Listahan ng mga ospital sa Quirino

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Quirino (public)

1. Agilay District Hospital
Aglipay, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

2. Quirino Provincial Hospital
San Marcos, Cabarroguis, Quirino
Telepono: (078)6828552
Kategorya: Level 2 (100 na kama)

3. Diffun District Hospital
Diffun, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (25 na kama)

4. Maddela District Hospital
Maddela, Quirino
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Batanes

Para sa kaalaman ng mga Pilipino, narito ang listahan ng mga ospital sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Sa ngayon, mga pampublikong ospital muna ang mailalagay natin sa listahan, ngunit sa lalong adaling panahon ay idagdag narin ang mga private hospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Batanes (public)

1. Itbayat District Hospital
Itbayat, Batanes
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

2. Sabtang Community Hospital
Sabtang, Batanes
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

3. Batanes General Hospital
Kayhuvokan, Basco, Batanes
Telepono: 0917-8824023
Kategorya: Level 2 (75 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Cagayan Valley (Region II)

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang listahang ito ay naka-klasipika pa ayon sa iba’t ibang probinsya sa rehiyong ito. Para sa listahan ng iba’t ibang rehiyon, bumalik sa pahina ng LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA CAGAYAN VALLEY

Listahan ng mga ospital sa Batanes
Listahan ng mga ospital sa Cagayan
Listahan ng mga ospital sa Isabela

Listahan ng mga ospital sa Nueva Vizcaya
Listahan ng mga ospital sa Quirino

Listahan ng mga ospital sa Pangasinan

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Pangasinan (public)

1. Asingan Medicare Community Hospital
Dupac, Asingan, Pangasinan
Telepono: (075)5632934
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

2. Bayambang District Hospital
Bayambang, Pangasinan
Telepono: (075)5922958
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

3. Bolinao Medicare Community Hospital
Sampaloc, Bolinao, Pangasinan
Telepono: 0917-3621037
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

4. Col. Domingo A. Valdez Memorial Hospital
Bobonot, Dasol, Pangasinan
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

5. Labrador Municipal Hospital
Poblacion, Labrador, Pangasinan
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

6. Don Mariano C. Verzosa Memorial Hospital
V. Solis St., Lingayen, Pangasinan
Telepono: (075)5422292
Kategorya: Level 1 (20 na kama)

7. Malasiqui Municipal Hospital
Cabating, Malasiqui, Pangasinan
Telepono: (075)3635682
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

8. Manaoag Community Hospital
Baritao, Manaoag, Pangasinan
Telepono: (075)5194833
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

9. Mangatarem District Hospital
Mangatarem, Pangasinan
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

10. Mapandan Municipal Hospital
Mapandan, Pangasinan
Telepono: (075)5055061
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

11. Pozorrubio Municipal Hospital
Talogtog, Pozorrubio, Pangasinan
Telepono: (075)5667370
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

12. Eastern Pangasinan District Hospital
Tayug, Pangasinan
Telepono: (075)5724339
Kategorya: Level 2 (150 na kama)

13. Umingan Medicare and Community Hospital
Umingan, Pangasinan
Telepono: (075)5765033
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

14. Western Pangasinan District Hospital
Sabarro, Poblacion, Alaminos City, Pangasinan
Telepono: (075)5527129
Kategorya: Level 2 (75 na kama)

15. Region I Medical Center
Arellano St., Dagupan City, Pangasinan
Telepono: (075)5158916/5153815/5158910
Kategorya: Level 3 (300 na kama)

16. Pangasinan Provincial Hospital
Bolingit, San Carlos City, Pangasinan
Telepono: (075)5322603
Kategorya: Level 3 (150 na kama)

17. Don Amadeo Perez Sr. Memorial General Hospital
Dilan Paurido, Urdaneta City, Pangasinan
Telepono: (075)5685114
Kategorya: Level 1 (50 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa La Union

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa La Union (public)

1. La Union Medical Center
Nazareno, Agoo, La Union
Telepono: (072)7101698
Kategorya: Level 3 (100 na kama)

2. Bacnotan District Hospital
Bacnotan, La Union
Telepono: (072)7190059
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

3. Northern La Union Maternity and Children’s Hospital
Bungol, Balacan, La Union 2517
Telepono: 0920-9509537
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

4. Caba Medicare and Community Hospital
Caba, La Union
Telepono: (072)708029
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

5. Naguilian District Hospital
Natividad, Naguilian, La Union
Telepono: (072)6091018
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

6. Rosario District Hospital
Concepcion, Rosario, La Union
Telepono: (072)7121045
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

7. Ilocos Training and Regional Medical Center
Parian, City of San Fernando, La Union
Telepono: (072)8883671
Kategorya: Level 3 (200 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Sur

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Sur(public)

1. Bessang Pass Memorial Hospital
National Road, Cervantes
Telepono: walang nabanggit
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

2. Magsingal District Hospital
Sta. Monica, Magsingal, Ilocos Sur
Telepono: (077)7263514
Kategorya: Level 1 (25 na kama)

3. Central Ilocos Sur District Hospital
Paratong, Narvacan, Ilocos Sur
Telepono: (077)7326756
Kategorya: Level 1 (42 na kama)

4. Salcedo Medicare Community Hospital
Poblacion Sur, Salcedo, Ilocos Sur
Telepono: 0917-6061578 / 0928-3784689
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

5. Sta. Lucia District Hospital
Brgy. San Juan, Sta. Lucia, Ilocos Sur
Telepono: (walang nabanggit)
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

6. Sinait District Hospital
Brgy. Curtin, Sinait, Ilocos Sur
Telepono: (077)7288094
Kategorya: Level 1 (25 na kama)

7. Tagudin General Hospital and Capillariasis Center
Tagudin, Ilocos Sur
Telepono: (077)7487015
Kategorya: Level 2 (50 na kama)

8. Gabriela Silang General Hospital
Tamag, Vigan City, Ilocos Sur
Telepono: (077)7227339/7227099
Kategorya: Level 3 (100 na kama)

9. Sinait District Hospital
National Highway, San Nicolos, Candon City, Ilocos Sur
Telepono: (077)7425675
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Norte

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang pahinang ito ay isang listahan ng mga ospital sa isang probinsya lamang, kasama na ang mga syudad na nasa loob ng probinsyang ito. Para sa listahang pangrehiyon, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION. Para sa listahang pambansa, magpunta sa LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

Ang Kalusugan.PH ay isang website na patuloy na pinapalawak. Sa ngayon, mga ospital ng gobyerno (public hospital) pa lamang ang nakalagay dito, ngunit idadagdag din natin ang mga private hospital sa lalong madaling panahon.

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Norte (public)

1. Bangui District Hospital
Brgy. Abaca, Bangui, Ilocos Norte
Telepono: (077)6761158; 09154546442
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

2. Mariano Marcos Memorial Hospital
Brgy. 6, San Julian, Batac, Ilocos Norte
Telepono: (077)7923144
Kategorya: Level 4 (200 na kama)

3. Dingras District Hospital
Brgy. Suyo, Dingras, Ilocos Norte
Telepono: (077)7847383/7840331
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

4. Dona Josefa E. Marcos District Hospital
Lydia, Marcos, Ilocos Norte
Telepono: (077)7847957
Kategorya: Level 2 (25 na kama)

5. Piddig District Hospital
Brgy. 2, Anao, Piddig, Ilocos Norte
Telepono: (walang nabanggit)
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

6. Vintar District Hospital
Brgy. 25, Tamdagan, Vintar, Ilocos Norte
Telepono: 09156975359
Kategorya: Level 1 (10 na kama)

Listahan ng mga ospital sa Laoag City (public)

1. Gov. Roque B. Ablan, Sr. Memorial Hospital
P. Gomez, Laoag City, Ilocos Norte
Telepono: (077)7720303/7721836
Kategorya: Level 3 (100 na kama)

2. Laoag City General Hospital
Brgy. 46 Nalbo, Laoag City, Ilocos Norte
Telepono: (077)7720007/7721806
Kategorya: Level 1 (15 na kama)

Panukala

May karagdagang impormasyon o koreksyon ka bang maibibgay? Kailangan namin ang tulong mo! Sumulat sa Kalusugan.PH (contact@kalusugan.ph)!

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Region (Region I)

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang listahang ito ay naka-klasipika pa ayon sa iba’t ibang probinsya sa rehiyong ito. Para sa listahan ng iba’t ibang rehiyon, bumalik sa pahina ng LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS.

LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA ILOCOS REGION

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Norte
Listahan ng mga ospital sa Ilocos Sur
Listahan ng mga ospital sa La Union
Listahan ng mga ospital sa Pangasinan

Listahan ng mga ospital sa Pilipinas

Noong 2010, naglabas ang Department of Health – Bureau of Health Facilities and Services ng listahan ng mga ospital sa buong kapuluan. Ito’y ibinabahgi natin sa Kalusugan.PH para sa kaalaman ng bawat Pinoy na naghahanap ng ospital.

Ang ating listahan ay naka-kategorya ayon sa rehiyon at probinsya. Sa umpisa, mga pampublikong ospital – o mga ospital ng gobyerno – lang muna ang ating mailalagay sa listahang ito, ngunit plano nating kompletuhin ito at isama pati ang mga ospital na private.

LISTAHAN NG MGA OSPITAL SA PILIPINAS

Listahan ng mga ospital sa Ilocos Region (Region I)
Listahan ng mga ospital sa Cordillera Administrative Region (CAR)
Listahan ng mga ospital sa Cagayan Valley (Region II)
Listahan ng mga ospital sa Central Luzon (Region III)
Listahan ng mga ospital sa Metro Manila (NCR)
Listahan ng mga ospital sa Southern Tagalog (Region IV-A)
Listahan ng mga ospital sa MIMAROPA (Region IV-B)
Listahan ng mga ospital sa Bicol Region (Region V)
Listahan ng mga ospital sa Western Visayas (Region VI)
Listahan ng mga ospital sa Central Visayas (Region VII)
Listahan ng mga ospital sa Eastern Visayas (Region VIII)
Listahan ng mga ospital sa Zamboanga Peninsula (Region IX)
Listahan ng mga ospital sa Northern Mindanao (Region X)
Listahan ng mga ospital sa Davao Region (Region XI)
Listahan ng mga ospital sa SOCCSKSARGEN (Region XII)
Listahan ng mga ospital sa Caraga Region (Region XIII)
Listahan ng mga ospital sa Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)