Pamumulikat, bakit nararanasan?

Hindi na bago ang pakiramdam ng pamumulikat. Minsan sa ating buhay, maaaring nakaramdam na tayo ng biglaang paninikip, paninigas, at matinding pananakit sa ating kalamnan na maaaring sa binti, hita, o paa. Ang kondisyon ng pamumulikat, o sa Ingles ay muscle cramps, ay ang tuloy-tuloy na inboluntaryong paninikip ng mga kalamnan. Nagaganap ito dahil sa muscle spasm at maaaring makaapekto sa mga kalamnan sa hita, binti, paa, kamay, braso, at maging sa dibdib at tiyan. Walang makapagsasabi kung gaano ito magtatagal, maaaring ilang sigundo lang, ilang minuto, at minsan pa ay isang oras o higit pa.

Bakit nararanasan ang pulikat?

Ang pagkakaranas ng pamumulikat ay maaaring may iba’t ibang dahlan. Kabilang dito ang sumusunod:

 • Mahinang sirkulasyon ng dugo.
 • Pagkapagod ng mga kalamnan.
 • Kakulangan ng tubig sa katawan o dehydration.
 • Kakulangan ng magnesium o potassium sa katawan.
 • Sobrang pagkilos o pag-eehersisyo sa ilalim ng init ng araw.
 • Hindi sapat na pagbabanat ng kalaman (stretching) bago ang matinding pagkilos o pag-eehersisyo.
 • Sobrang pagkilos sa isang bahagi ng kalamnan.
 • Problema sa paggana ng mga nerves na konektado sa mga kalamnan.
 • Kakulangan ng calcium sa mga inang nagbubuntis
 • Ang pamumulikat ay maaari ding side effect ng ilang gamot gaya ng sumusunod:
  • donepezil, gamot na ginagamit para pabagalin ang epekto ng Alzheimer’s disease
  • nifedipine, gamot para sa altapresyon
  • albuterol at terbutaline, mga gamot para sa hika
  • lovastatin, fluvastatin, atorvastatin, simvastatin, mga gamot para pababain ang cholesterol sa katawan

May komplikasyon ba ang pagkakaranas ng pulikat?

Bagaman ang pamumulikat ay nakapagdudulot ng matinding pananakit, di komportableng pakiramdam, at siyempre, abala sa oras, wala namang malalang kondisyon o komplikasyon ang maaaring mag-ugat dito. Ngunit hindi dapat ito isawalang bahala lalo na kung ang pagakakaranas nito ay tuloy-tuloy, napapadalas, at nagtatagal sapagkat maaari itong sintomas ng ibang mas seryosong kondisyon gaya ng kakulangan ng sustansya sa katawan. Makabubuting magpatingin sa doktor kung dumaranas ng ganito.

Ano ang dapat gawin kung pinupulikat?

May ilang mga hakbang na madaling gawin sa oras na maramdaman ang pamumulikat at nang maibsan ang pananakit na nararanasan. Una sa lahat, dapat ay itigil muna ang ginagawa at magpahinga. Pagkatapos nito ay maaaring i-masahe, i-stretch, tapalan ng yelo, o kaya ay pahiran ng asin ang bahagi ng katawan na dumadanas ng pamumulikat.

Halimbawa, kung nakararanas pulikat sa likod ng binti (calf muscle), makatutulong ang pag-istretch sa mga binti habang naka-upo sa lapag at hinihila palapit sa ulo ang mga paa; kung pinupulikat naman sa mga kalamnan sa harap ng hita (thigh muscles), makatutulong ang pagtupi ng binti palikod at palapit sa puwit habang nakatayo. Syempre pa, mas mabilis din na mawawala ang pananakit ng pulikat sa pag-inom ng mga inuming may electrolytes tulad ng mga sports drink na Gatorade at Pocari Sweat.

Ano ang dapat gawin upang maiwasan ang pamumulikat?

May ilan ding mahuhusay na hakbang na dapat isaalang-alang upang maiwasan ang pamumulikat. Narito ang ilan:

 • Bago ang matinding pagkilos, tiyaking sapat na makapag-stretch muna ang mga kalamnan upang hindi mabigla. Ang warm up pati na ang cool down bago ang pag-eehersisyo ay malaking tulong upang maiwasan ang hindi inaasahang pamumulikat ng mga kalamnan.
 • Tiyaking nakaiinom ng sapat bago, habang at pagkatapos ng aktibidad. Maiuugnay ang pamumulikat ng mga kalamnan sa kakulangan ng tubig sa katawan kaya marapat lang na iwasang mauhaw.
 • Kung kumilos nang mahabang oras at pinagpapawisan, tiyaking napapalitan ang nawawalang electrolytes sa katawan. Uminom ng mga inuming may electrolytes tulad ng mga sports drink na Gatorade, Powerade at Pocari Sweat.
 • Iwasang mapagod nang husto lalo na kung ang panahon ay mainit.
 • Magpahinga.
 • Para naman sa mga nagbubuntis, tiyaking hindi nagkukulang ang calcium sa katawan. Maaaring uminom ng mga supplement at ugaliing uminom ng gataas.

Paano makaiwas sa pasma o muscle spasm?

Ayon sa mga matatanda, makakaiwas sa pasma kung iiwasan ang biglaang pagbabago sa kondisyon ng katawan: hindi dapat biglang mababasa, maiinitan, malalamigan, o magugutom. Ang mga ito’y walang basihan sa modernong Medisina ngunit kung ito ay gumagana sa iyong karanansan, walang masama na subukan ito. Kung hindi naman maiiwasan na magtrabaho at mapagod, mangyari lamang na sabayan ito ng pag-inom sa mga inuming may electrolytes gaya ng mga sports drink upang mapalitan ang nawawalang electrolytes sa katawan. Maaaring magpatingin sa Occupational Therapist o Rehabilitation Medicine Doctor upang malaman kung nasososobrahan ba o hindi wasto ang paggamit mo sa iyong mga kalamnan. Ang pagbawas sa trabaho, ang sapat pamamahinga, at ang regular na pag-eehersisyo ay maaari ring makatulong sa pag-iwas sa pasma.

Ano ang gamot sa pasma o muscle spasm?

Ang pasma o muscle spasm ay maaaring malunasan sa pamamagitan ng ilang pamamaraan. Ang ilan ay sumusunod:

 1. Pag-inom ng pain relievers – Mga gamot gaya ng Ibuprofen, Paracetamol, at Mefenamic Acid ay maaaring makatulong na mawala sa kirot at iba pang pakiramdam na iniuugnay sa pasma.
 2. Hilot o massage  – Ang pag-hilot o pag-haplos sa apektadong bahagi ng katawan ay nakaka-relax sa mga kalamnan at maaaring magpabuti sa pakiramdam ng pasma. Maaaring gamitin ang Efficasent Oil o anumang liniment / ointment sa paghilot.
 3. Ipahinga ang pasmadong bahagi ng katawan – Dahil pag nagpahinga, marerelax ang bahagi ng katawan na may pasma.

Paano malaman kung may pasma?

Ang pagkakaroon ng pasma ay kadalasang natutukoy sa sarili (self-diagnosed) lamang. Sapagkat hindi naman ito nakapagdudulot ng seryosong karamdaman, kadalasan ay hindi na ito nangangailangan pa ng atensyong medikal para matukoy.  Ngunit para makasigurado, maari pa ring lumapit sa doktor. Kadalasan ito ay tinutukoy sa pamamagitan ng pisikal na obserbasyon at sa pamamagitang interbyu o pagtatanong sa pasyente. Maaaring tanungin kung kailan ito nararanasan, kung gaano ito tumatagal, pati na kung gaano ito kadalas nararanasan. Sa mga kaso naman ng pabalik-balik na pasma, maaaring magsagawa ng blood tests upang matukoy kung may kakulangan sa enzyme ng katawan.

Ano ang mga sintomas ng pasma o muscle spasm?

Ang kadalasang sintomas ng pasma ay ang pananakit ng mga kalamnan. Ang kirot na ito ay maaring nagmumula sa isang bahagi lamang at kumakalat sa paligid na kalamnan. Maaaring panandalian lamang o kaya naman ay tumatagal ng ilang oras. Maaaring manikip ang mga kalamnan (contractions) at may kasama pang panginginig, pamamanhid, pagpapawis, at paglitaw ng mga ugat o varicose veins.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang pasma ay nagdudulot ng matinding pananakit at nakakasagabal na pang-araw-araw na gawain, makabubuting magpatingin na sa doktor. Ang malalalang kaso nito ay maaaring sintomas ng mas seryosong karamdaman na nakaaapekto sa nerves at muscles.

Mga kaalaman tungkol sa pasma o muscle spasm

Ang pasma ay isang karamdaman kung saan ang mga kasu-kasuan at kalamnan ay biglaang makakaranas ng pagkirot o hindi komportableng pakiramdam. Walang eksaktong katumbas na kahulugan ang pasma sa Ingles o sa modernong Medisina, subalit ang salitang ito ay maaaring nag-ugat sa salitang “spasm”. Ang kaugnayang ito ay pinalalim pa ng makabagong paliwanag mula sa modernong Medisina na ang pasma ay maaaring dulot sa kapaguran ng mga kalamnan o “musculoskeletal spasm”.

Ano ang sanhi ng pasma o muscle spasm?

Ang tinuturong dahilan ng pagkapasma ng kalamnan ay ang kakulangan ng tubig (dehydration) at electrolytes sa katawan. Ito ay maaaring dahil din sa pagkapagod o sobrang pagtatrabaho (over fatigue) ng mga kalamnan. Maaaring ito rin ay dulot ng ibang sakit gaya ng myotonia, o kaya naman ay dulot ng kakulangan sa ilang enzymes ng katawan gaya ng myophosphorylase, phosphorylase b kinase, phosphofructokinase, phosphoglycerate kinase, at lactate dehydrogenase.

Ayon naman sa klasikong paniniwala, ang pagkapasma ay konektado din sa biglaang pababago ng temperatura sa paligid ng kalamnan. Halimbawa, kung nagtrabaho ng matagal at biglaang babasain ng malamig na tubig ang bahagi ng kalamnan na napagod, mararanasan ang pagkapasma. Bagaman ang paniniwalang ito ay hindi suportado ng siyentipikong pag-aaral. Ayon pa kay Propesor Michael Tan ng UP, ang pasma ay maaaring isang paraan ng katawan upang ipahiwatag na nasosobrahan na ito sa trabaho.

Sino ang maaaring ma-pasma?

Ang pagkakaranas ng pasma ay maaaring maranasan ng kahit na sino. Wala itong pinipiling edad o kasarian.