Paano malalaman kung may bulate sa tiyan?

Ang pag-examine sa dumi ng tao sa ilalim ng ‘microscope’ (fecalysis), gamit ang isang technique na tinatawag na ‘Kato-Katz smear’ ay maaaring isagawa upang i-kompirma ang pagkakaron ng bulate sa tiyan. Sa pagsusuring ito, ang hinahanap ay ang mga itlog ng bulate na siyang magpapatunay na may bulate sa tiyan.

Isa pang karagdagang pagsusuri blood test o complete blood count (CBC). Ang pagtaas ng isang uri ng blood cell, eosinophils, ay isang maaaring indikasyon na may mga bulate sa tiyan.

Ang mga pagsusuring ito ay ginagawa lamang sa mga kasong hindi tiyak, ngunit kalimitan, ang mga sintomas lamang ay sapat na upang gabayan ang inyong doktor para masabing bulate sa tiyan nga ang naturang karamdaman.