Paano makaiwas sa low blood o hypotension?

Ang susi para maiwasan ang pagbagsak ng presyon ng dugo ay ang pagpapanatili na malusog ang pamumuhay. Upang ito ay maisakatuparan, maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 • Uminom ng maraming tubig araw-araw.
 • Kumain ng masusustanysang pagkain.
 • Magdahan-dahan sa pagtayo o pagupo.
 • Umiwas sa alak at paninigarilyo.
 • Kumain lamang ng tama at sapat at mababa sa carbs.

Ano ang gamot sa low blood o hypotension?

Dahil ang pagkakaroon ng low blood pressure ay nagdudulot lamang ng mga simple at panandaliang pagkahilo at iba pang mga sintomas, kadalasan ay isinasawalang-bahala lang at bibihirang gamitan ng gamot. Ngunit kung ang mga sintomas na nararanasan ay nagiging sagabal na sa pang-araw-araw na gawain, makabubuting bigyan na ito ng pansin. Ang paggagamot sa mababang presyon ng dugo ay depende sa sanhi nito. Kung ang low blood pressure ay dahil sa iba pang sakit gaya ng sakit sa puso, diabetes at hyperthyroidism, makatutulong na gamutin mismo ang mga sakit. Kung dahil naman sa mga iniinom na gamot, maaaring kailanganing palitan o baguhin ang dosage nito. Ang iba pang lunas sa low blood pressure ay ang sumusunod:

 • Karagdagang asin sa pagkain. Ang asin ay nakapagpapataas ng presyon ng dugo kung kaya makatutulong na dagdagan ang alat ng mga pagkain.
 • Pag-inom ng tubig. Ang pagdaragdag ng tubig sa katawan ay makapagpaparami din ng dami ng dugo, kung kaya, maiiwasan din ang low blood pressure.
 • Pag-inom ng gamot. Ang mga gamot na fludrocortisone at midodrine ay makatutulong sa pagpapataas ng presyon ng dugo.

Paano malaman kung may low blood o hypotension?

Ang pagtukoy sa pagbaba ng presyon ng dugo ay maaaring kailanganin upang malaman kung ano ang pinakasanhi nito. Makatutulong ito para malaman kung paano bibigyang lunas ang napapadalas na kondisyon. Maaaring masukat ang blood pressure sa pamamagitan ng sphygmomanometer. Gamit ito, maaaring mabasa kung mataas o mababa ang blood pressure. Kapag ang presyon ng dugo ay higit na mababa sa normal na sukat na 120/80, itinuturing itong low blood pressure. Bukod sa paggamit ng sphygmomanometer, maaari din makita ang pagkakaroon ng mababang presyon ng dugo sa pamamagitan ng mga sumusunod na eksaminasyon:

 • Pagsusuri sa dugo o blood testing. Maaring matukoy dito kung mataas o mababa ang asukal sa dugo, o kung may anemia. Ang mga kondisyong ito ay nakaaapekto sa pagbagsak ng presyon ng dugo.
 • Electrocardigram (ECG). Maaaring mabasa ang pagkilos ang puso at lakas ng daloy ng dugo sa pamamagitan ng instumentong ito na gumagamit ng mga electrical signals na dinidikit lamang sa balat ng braso, hita at dibdib.
 • Echocardiogram. Binabasa din nito ang pagkilos ng puso pati na ang dugo na ginagamitan naman ng tunog o ultrasound idinidikit sa dibdib.
 • Valsalva maneuver. Ginagamit ito upang matukoy kung may mali sa paggana nervous system kasabay ng ilang ulit na pagbasa sa bilis ng tibok ng puso at paghinga.
 • Tilt Table Test. Ginagamit ito upang matukoy kung ang pagbagsak ng presyon ng dugo ay dulot ng problema sa nerves ng katawan dahil sa mga pagbabago ng posisyon ng katawan.

 

Ano ang mga sintomas ng low blood o hypotension?

Ang pagbaba ng presyon ng dugo ay maaring magdulot ng ilang sintomas gaya ng sumusunod:

 • Pagkahilo
 • Pagkahimatay
 • Kawalan ng konsentrasyon
 • Panlalabo ng paningin
 • Pagliliyo
 • Pamumutla
 • Panlalamig ng balat
 • Hinihingal
 • Pagkapagod
 • Depresyon
 • Pagkauhaw

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang pagbaba ng presyon ng dugo ay kadalasang hindi naman seryoso at hindi rin lubusang nakakabahala, ‘di tulad ng altapresyon o pagtaas ng presyon ng dugo. Gayunpaman, maaaring dapat pa ring magpatingin sa doktor lalo na kung ang pagkahilo, pagkahimatay at iba pang mga sintomas ay madalas nararanasan.

Mga kaalaman tungkol sa ‘low blood’ o hypotension

Ang low blood pressure o hypotension ay ang pagkakaron ng mababang presyon ng dugo sa katawan. Ibig-sabihin nito mahina ang pagdaloy ng dugo. Kadalasan, ang mga kaso ng low blood pressure ay nakapagdudulot lamang ng mga simpleng sintomas gaya ng pagkahilo at pagkahimatay, ngunit sa mga malalalang kaso, maaari itong magdulot ng panganib sa buhay. Masasabing low blood pressure kapag ang nakuhang sukat ng presyon ng dugo ay umabot na ng 90/60. Ito ay higit na mababa kaysa sa normal na sukat na 120/80.

Ano ang blood pressure?

Ang blood pressure o presyon ng dugo ay ang pwersa ng dugo na tumutulak sa mga pader ng ugat na dinadaluyan nito, kagaya ng pwersa ng hangin sa loob ng isang lobo. Ang pwersang ito ay maaaring tumaas (hypertension) o bumaba (hypotension) at parehong nakaaapekto sa kalusugan ng tao. Ang normal na blood pressure ay 120/80, ngunit ito ay maaaring magbago dahil sa ilang salik gaya ng mga pagkilos  o gawain, pagkapagod, pati na ang matinding kaba.

Paano binabasa ang blood pressure?

Ang dalawang numero na nakikita sa pag-basa ng presyon ng dugo ay ang systolic at diastolic pressure. Ang unang numero, o systolic pressure, ay ang presyon ng dugo kasabay ng pag-tibok ng puso, habang ang ikalawang numero, o diastolic pressure, ay ang presyon naman kapag nakapahinga ang puso. Kapag ang presyon ng dugo ay humigit sa normal na 120/80, ikaw ay may high blood pressure, at kung mas mababa naman dito, may low blood pressure naman. Gumagamit ng sphymomanometer  sa pagsukat ng presyon ng dugo.

Ano ang sanhi ng low blood pressure?

Ang pabagsak ng presyon ng dugo ay maaaring dulot ng mga sumusunod sa kondisyon o sakit:

 • Pagbubuntis
 • Kondsyon o sakit sa puso
 • Kondisyon o sakit sa mga glandula ng katawan gaya ng thyroid at adrenal glands
 • Mababang asukal sa dugo o hypoglycemia
 • Diabetes
 • Mababang tubig sa katawan o dehydration
 • Pagkabawas ng dugo
 • Matinding impeksyon sa katawan
 • Matinding allergy o anaphylaxis
 • Kakulangan ng sustansya sa katawan gaya ng Bitamina B-12 at Folate
 • Mga gamot na iniinom: Diuretics, Alpha Blockers, Beta Blockers, at mga antidepressants

Ano ang iba’t ibang uri ng low blood pressure?

Ang pagkakaranas ng low blood pressure ay maaari ring mahati sa ilang uri. Narito ang ilan sa mga uri ng low blood pressure:

 • Orthostatic o Postural hypotension – Ito ang pagbagsak ng presyon ng dugo dahil sa biglaang pagtayo mula sa pagkakahiga o pagkakaupo. Nararanasan ang pagbagsak ng presyon kapag pumalya ang katawan sa pagsasaayos ng daloy ng dugo na biglaang nagbago dahil sa puwersa ng gravity. Ito ay lalong madalas sa mga taong nagbubuntis, umiinom ng gamot na pampababa ng presyon, may sakit sa puso, at may diabetes.
 • Postprandial hypotension – Ito ang pagbagsak ng presyon ng dugo na nararanasan pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain, ang dugo ay pumupunta sa paligid ng bituka upang masimulan ang proseso ng pagsipsip ng sustanysa, at dahil dito, isinasaayos ng katawan ang presyon ng dugo upang makadaloy pa rin sa ibang bahagi ng katawan. Kapag pumalya ang katawan sa pagsasaayos ng presyon, maaaring makaranas ng pagbagsak ng presyon ng dugo.
 • Neurally mediated hypotension – Ito ang pagbagsak ng presyon ng dugo kapag nanatiling nakatayo sa matagal na panahon. Kinakailangang muling isaayos ng katawan ang presyon ng dugo kung nakatayo ng matagal sapagkat nahihirapan ang katawan na maiakyat sa utak ang dugo dahil din sa pwersa ng gravity. Minsan, maaaring malito ang nerves sa puso at isiping nakararanas ng altapresyon kung kaya’t lalong bumabagsak ang presyon ng dugo.

Sino ang maaaring magkaroon ng low blood pressure?

Ang lahat ng tao ay maaaring makaranas ng mababang presyon ng dugo, ngunit ito ay maaaring mapadalas dahil sa sumusunod:

 • Ang edad ay 65 pataas.
 • Umiinom ng mga gamot na pangmentena
 • Mayroong sakit tulad ng Parkinson’s Disease, diabetes, at ilang kondisyon sa puso

Totoo bang nakapagdudulot ng pagbaba ng presyon ng dugo ang kulang sa tulog?

Sa kabaligtaran, ang kakulangan ng tulog (masmababa sa 6 na oras ng tulog) ay nakapagdudulot ng pagtaas na presyon ng dugo at hindi pagbaba. Ang pagkahilo o panlalabo ng paningin na nararanasan mula sa bitin na tulog ay maaaring dahil sa biglaang pagtayo mula sa pagkakahiga.

Ang low blood ba ay katumbas ng anemia?

Hindi. Ang low blood ay tumutukoy sa mahinang presyon ng dugo habang ang anemia naman ay tumutukoy sa kakulangan ng hemoglobin sa dugo. Magkaiba ang dalawang kondisyon na ito at magkaiba din ang gamutan nila. Ngunit maaaring magdulot ng magkaparehong epekto sa katawan sapagkat parehong hindi nakakaaabot ng tama ang sapat na suplay ng oxygen sa iba’t ibang bahagi ng katawan.