Kaalaman sa Gamot na Ferrous Sulfate

Generic name: ferrous sulfate

Brand name: Brisofer, Ferglobin, Ferosal, Rhea Ferous Sulfate, Sorbifer Durules, United Homes Fersulfate Iron

Para saan ang gamot na ito?

Ang ferrous sulfate ay inirereseta para gamutin at pigilan ang iron-deficiency anemia o ang kondisyon ng kakulangan ng red blood cells sa dugo. Karaniwan din itong binibigay bilang supplement upang madagdagan ang lebel ng iron sa katawan sa panahon ng pagbubuntis, maramihang pag-agos ng dugo sa buwanang dalaw, may kakulangan ng iron sa katwan, at iba pang mga kondisyon. Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan ng katawan upang maipadala ang oxygen sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Ferrous Sulfate?

Ang gamot na ito ay maaring nakahanda bilang tableta, kapsula, likidong nakabote, at pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang ferrous sulfate ay pinakamainam inumin kung walang laman ang tiyan. Kadalasan ay 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain. Ngunit maaari rin namang sabayan ng pagkain.
 • Kung naka-kapsula o tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Ferrous Sulfate?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa ferrous sulfate
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • sobrang iron sa katawan
 • problema sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer,
 • mga kondisyon at karamdaman sa dugo
 • kung regular na nagsasalin ng dugo
 • kung alcoholic
 • kung gumagamit ng ibang gamot

Dapat iwasan ang pag-inom ng antacid at antibiotic 2 oras pagkatapos o bago ang pag-inom ng gamot na ferrous sulfate. Iwasan din ang pag-inom gamot na ito kasabay ng pagkain gaya ng atay, isda, karne, mga cereals at mga butil sapagkat mahihirapang sipsipin ng katawan ang gamot.

Gamitin lamang ang ferrous sulfate nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang pag-inom ng gamot na ito ay maaaring magdulot ng pangingitim ng dumi at at pagbabago sa kulay ng ngipin. Ang mga ito ay normal lang at pansamantala kung kaya hindi dapat ikabahala.

Paano ang pag-gamit nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng ferrous sulfate sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Ferrous Sulfate?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na ferrous sulfate ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng ferrous sulfate.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • hirap sa pagdumi o pagtitibi
 • pananakit ng sikmura
 • pangingitim ng dumi
 • pangungulay ng ngipin

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Ang sobrang pag-inom ng ferrous sulfate ay maaaring magdulot ng pagliliyo, pagsusuka, pagdurugo sa dumi, matinding pananakit ng sikmura, pagsusuka at pag-ubo na maaaring may kasamang dugo, hirap sa pag-hinga, pamumutla at pagkokombulsyon. Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na maoverdose ng gamot na ito.