Paano makaiwas sa GERD?

Upang maiwasan ang pagkakaroon ng GERD o ang dalas ng pagkakaranas ng mga sintomas nito gaya ng heartburn, makatutulong ang ilang mga pagbabago sa mga nakasanayang gawain. Maaaring makatulong kung susundin ang mga sumusunod na hakbang:

 • Pagpapanatili ng tamang timbang. Ang sobrang taba ng katawan lalo na sa bahagi ng tiyan ay maaaring makapagpasikip at makapisil sa sikmura na maaaring humantong sa pag-agos ng laman ng sikmura pabalik sa esophagus. Dahil dito, inirerekomenda ng mga doktor ang regular na pag-eehersisyo at pagkain ng balanse.
 • Iwasan ang pagsuot ng masisikip na damit. Ang masisikip na damit ay maaaring magdulot din ng pagkakapisil sa sikmura at pag-agos ng laman nito pabalik sa esophagus.
 • Iwasan ang mga pagkain at inumin na maaaring makapagpasimula ng acid reflux. Ang mga pagkain na kadalasang nagpapasimula ng acid reflux o ang pag-agos pabalik ng mga asido ng sikmura ay matatabang pagkain, alak, sibuyas, at kape.
 • Iwasan ang sobrang pagkain. Kumain lamang ng tama at sapat upang hindi mapuno ng husto ang tiyan.
 • Iwasan ang pag-higa pagkatapos kumain. Maaaring umagos pabalik sa esophagus ang mga kinain kung ang posisyon ng ulo ay mas mababa sa tiyan. Ito ay madalas na nararanasan sa nakahigang posisyon.
 • Iwasan ang paninigarilyo. Sinasabing ang paninigarilyo ay nakaka-kontribyut sa pagpalya ng lower esophageal sphincter.

Ano ang gamot sa GERD?

Ang paggagamot sa sakit na GERD ay nagsismula sa pag-inom ng mga gamot na nabibiling over-the-counter sa mga butika. Kabilang sa mga iniinom na gamot ay ang mga antacid tulad ng Kremil-S, Gaviscon at Maalox, mga gamot na nakapagpapababa ng produksyon ng asido sa sikmura gaya ng Ranitidine, at mga gamot na pumipigil sa produksyon ng asido sa simkura gaya ng Omeprazole. Kung ang mga gamot na ito ay hindi nakatutulong na maibsan ang mga sintomas na nararanasan, makabubuting magpatingin na sa doktor upang mabigyan ng mas malakas na gamot, o kaya ay magabayan sa ibang paraan ng gamutan gaya ng operasyon. Ang operasyon ay isinasagawa upang palakasin at dagdagan pa ang mala-singsing na humaharang sa pagitan ng tiyan at esophagus.

 

 

Paano malaman kung may GERD?

Ang GERD ay maaari nang matukoy sa pamamagitan ng pagtatanong ng doktor sa pasyente tungkol sa mga sintomas na nararanasan. Ang pagkakaranas ng madalas na pnanakit ng tiyan at dibdib ay maaaring mangahulugan ng pagkakaroon ng GERD. Bukod sa simpleng pagtatanong, maaring isagawa din ang ilang mga pagsusuri upang siguradong matukoy ang pagkakaroon ng GERD.

 • Pagmomonitor sa dami ng asido sa esophagus. Maaaring magpasok ng ilang instrumento mula sa ilong papasok sa lalamunan at esophagus na tutulong sukatin kung kailan at gaano kadami at kadalas umaakyat ang asido mula sa tiyan patungong esophagus.
 • X-ray sa daluyan ng pagkain. Maaaring masilip sa pamamagitan ng X-ray at barium contrast na magpapakita sa pagkilos at posibleng problema sa tiyan at esophagus.
 • Endoscopy. Sa pamamagitan ng mahabang tubo na may ilaw at camera sa dulo na pinapasok sa esophagus mula sa bibig, maaaring masilip ang posibleng problema at pagkakaroon ng GERD. Makakatulong din ang instrumenting ito sa pagsasagawa ng biopsy sa esophagus upang agad na matukoy ang pagkakaroon kanser na komplikasyon ng GERD.
 • Manometry. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, nakikita ang mismong paggalaw ng esophagus at tiyan, gayundin ang pagkakaroon ng GERD.

Ano ang mga sintomas ng GERD?

Ang sakit na GERD ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na senyales at sintomas:

 • mainit na pakiramdam sa itaas na bahagi ng sikmura paakyat sa dibdib (heartburn).
 • pananakit ng dibdib
 • hirap sa paglunok
 • makapit na ubo (dry cough)
 • sore throat
 • acid reflux
 • pakiramdam na may bukol sa lalamunan

Minsan pa, ang malulubhang kaso ng GERD ay maaari ding magdulot ng pagsusuka na minsan ay may kasama pang dugo kung ito ay nagdulot na din ng ulcer sa esophagus.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Makabubuting magpatingin na sa doktor kung o sa isang gastroenterologist, ang espesiyalista para sa mga karamdaman sa daluyan ng pagkain, kung makararanas ng mga nabanggit na sintomas. Lalong kailangan magpatingin kung ang mga sintomas ay napapadalas at hindi na naiibsan ng mga iniinom na gamot.

 

Kaalaman tungkol sa Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)

Ang gastroesophageal reflux disease o GERD ay isang sakit na nakaaapekto sa daluyan ng pagkain (digestive tract) kung saan ang asido mula sa tiyan, o kaya ang mismong pagkain na tinutunaw sa tiyan ay umaagos pabalik (reflux) sa esophagus at nagdudulot ng iritasyon, implamasyon o pamamaga sa mga gilid na patong (lining) nito. Dahil dito, maaaring makaranas ng heartburn o ang paghapdi ng sikmura na umaabot hanggang dibdib, o kaya ay impatso (indigestion) o hirap matunawan. Ang sakit na ito ay maaaring maibsan sa pamamagitan ng pagbabago ng ilan sa mga nakasanayang gawain, pag-inom ng mga gamot, o kaya ay operasyon.

Ano ang sanhi ng GERD?

Ang dalas ng pag-agos pabalik ng asido mula sa tiyan (acid reflux) dahil sa problema sa mala-singsing na harang sa pagitan esophagus at tiyan (lower esophageal sphincter) ang siyang nagdudulot ng kondisyon na GERD. Ang lower esophageal sphincter (LES) ay ang mala-singsing na harang sa pagitan ng esophagus at tiyan na bumubukas lamang kapag may nilunok at nananatiling nakasara upang mapigilan sa pag-labas ang laman ng tiyan pabalik sa esophagus.

Sino ang maaaring magkasakit ng GERD?

Ang posibilidad ng pagkakaroon ng kondisyon GERD ay higit na mataas sa mga taong gumagawa o nakararanas ng sumusunod:

 • Sobrang timbang o obesity
 • pagbubuntis
 • naninigarilyo
 • panunuyo ng bibig
 • hika
 • diabetes
 • problema sa mga connective tissue, gaya ng scleroderma

Ano ang maaaring komplikasyon ng GERD?

Ang madalas na pagkakaranas ng GERD ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon gaya ng sumusunod:

 • Pagsusugat o ulcer sa esophagus. Dahil sa asido na nakakairita sa mga lining ng esophagus, maaaring magkaroon ng mga sugat at ulcer. Dahil dito, ang indbidwal ay maaaring makaranas ng hapdi sa paglunok ng mga pagkain.
 • Paninikip ng daluyan ng esophagus. Ang madalas na implamasyon ng esophagus na humahantong sa pagsusugat at pagkakaroon ng ulcer ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng mga peklat. Ang mga peklat na ito ay makakapal at maaaring magpasikip sa daluyan ng pagkain.
 • Dagdag na panganib sa pagkakaroon ng kanser. Ang isa sa malalalang komplikasyon ng madalas na GERD ay ang Barrett’s Esophagus o ang kondisyon ng pagbabago sa mga tissue sa paligid ng esophagus. Ang mga pagbabagong ito ay nakapagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa esophagus.

Dighay ng dighay at namamaga ang lalamunan

Q: Doc, ano ang mabisang gamot para sa hirap, makati, dighay ng dighay at kinakabag at namamaga ang lalamunan?

A: Ang mga sintomas na iyong nabanggit ay maaaring tumukoy sa reflux esophagitis o gastroesophageal refluex disease (GERD), o pamamaga ng lalamunan dahil sa pag-balik ng pagkain mula sa tiyan papunta sa lalamunan. Dahil ang tiyan natin ay maraming asido (acid), ang pag-akyat nito sa lalamunan ay nakaka-irita dito. Ito ang sanhi ng pangangati at pamamaga.

Kinakailangang ipatingin mo ito sa doktor upang maresetahan ka ng gamot para sa GERD o anumang karamdaman na matukoy ng doktor base sa iyong mga sintomas.

Narito rin ang mga payo na ibinibigay sa mga taong may GERD: