Kahalagahan ng Pag-eehersisyo

Sa halip na tumambay lamang sa bahay at magbabad sa mga computer games at mga palabas sa telebisyon, bakit hindi bigyan ng oras ang pag-eehersisyo? Partikular ang mga aerobic exercise, na kilala rin bilang cardiovascular exercise.

Ano ang kahalagahan ng Pag-eehersisyo?

Ang pag-eehersisyo ay mahalaga sapagkat makatutulong ito na panatilihing masigla at gumagana nang husto ang puso at baga ng isang tao at maiparating sa buong katawan ang oxygen nang mas maayos, mas mabilis at mas efficient. Ang pagkakaroon ng sapat na oxygen sa buong katawan ay maaring mangahulugan ng kasiglahan ng katawan.

Ngunit bukod sa mga naitutulong nito sa kalusugan ng katawan, maaari din nitong mas palakasin ang kumpyansa ng isang tao. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan ay kadalasang may mataas na self-confidence o kumpyansa sa sarili na mahalaga rin sa pakikisalamuha sa kanyang lipunan na ginagalawan.

Makatutulong din sa usapang ekonomikal ang pagiging malusog at “in shape” ng isang tao. Dahil napapanatili ang normal na timbang dahil sa regular na pag-eehersisyo, hindi kinakailangang gumastos para sa mga damit kung sakaling hindi na magkasya ang lumang damit dahil sa karagdagang sukat at timbang. Ang mga pantalon ay mananatiling kasya sa mahabang panahon, at ang mga paboritong damit ay mananatili ring maayos na nasusuot.

Sa huli, dapat tandaan na ang pagkakaroon ng malusog at masiglang pangangatawan ay makapagbibigay ng tamang kaligayahan.

Paano sisimulan ang pag-eehersisyo?

Maaaring simulan ang pageehersisyo sa simpleng paglalakad lamang o pag-jogging sa umaga. Bigyan ito ng sapat na oras sa umaga o kaya naman sa hapon o kahit na anong oras kung kailan nararamdaman na pinakaaktibo.

Kung may sapat pang oras na natitira sa isang araw, bakit hindi pumunta sa gym at magpapawis kahit isang oras lamang. Maaari rin naman magbisikleta o kaya ay lumangoy kung mayroong pool o nakatira malapit sa ilog at dagat.

Bukod sa mga ito, ang paglalaro ng sports ay isa ring mahusay na ehersisyo. Ang pag-akyat sa bunok o kaya’y paglalaro ng basketball ay mga halimbawa ng epektibong ehersisyo.

Basahin ang 7 ehersisyo na mabuti sa umaga.

Wala akong oras para pumunta sa gym o maglaro ng sports, ano ang dapat kong gawin para makapag-ehersisyo?

Kung sa tingin mo’y wala nang oras para magpunta sa gym o kaya’y makapaglaro ng sports, bakit hindi subukang maglakad lamang kung kaya naman imbes na sumakay ng sasakyan?

Kung ang opisina ay nasa itaas na palapag, bakit hindi gumamit ng hagdanan imbes na gumamit ng elevator. Maaari din naman gumising sa umaga, kumilos at maglinis ng bahay. Maraming paraan para makapag-ehersisyo at magpapawis kung gugustuhin lamang.

Basahin ang mga alternatibong paraan ng pag-eehersisyo.

Ano ang maaaring mangyari kung iiwasan ang pag-eehersisyo?

Ang pagiging tamad sa pag-ehersisyo at kawalan ng aktibong pamumuhay ay hindi makabubuti. Maaaring bumigat ang timbang at maging mas lapitin ng mga sakit.