Paano makaiwas sa diphtheria?

Ang pinakamainam na paraan ng pag-iwas sa sakit na diphtheria ay ang pagkakaroon ng bagong bakuna para sa sakit. Ang bakuna para sa diptheria ay kadalsang binibigay kasabay ng ibang bakuna para sa tetanus at pertussis. Tinatawag na DPT vaccine ang bakunang ito na karaniwang binibigay sa mga sanggol ng 3 beses, mula 6 weeks, 10 weeks, at 14 weeks. Maaari lamang makaranas ng ilang side effects sa pagpapabakuna ng DPT gaya ng katamtamang lagnat, panghihina at pagkaantok.

Pagkatapos ng inisyal na bakuna sa sanggol, inirerekomenda rin na mabigyan ang mga indibidwal ng booster shot ng bakuna laban sa diphtheria. Ito ay maaaring ibigay sa edad na 12 na taon, at ang mga susunod na turok ay pagkatapos ng 10 taon. Ang pangangailan sa bakunang ito ay humihigit kung magtutungo sa mga lugar na napapabalitang may kaso ng diphtheria.

Ano ang gamot sa Diphtheria?

Ang paggagamot sa sakit na diphtheria ay binubuo ng dalawang bahagi: 1. ang paggagamot sa lason ng bacteria, 2. pagpatay sa mga bacteria.

 1. Gamot na antitoxin o pantagal lason. Agad na binibigyan ng mga doktor ang pasyente na sinususpetsahan na may diphtheria. Ito ay itinuturok sa pasyente upang mawalan ng epekto ang lason na umiikot sa katawan.
 2. Mga antibiotic. Binibigyan din ng antibiotic, tulad ng penicillin at erythromycin, ang ang mga pasyenteng may diphtheria upang patayin ang mga bacteria na nagdudulot ng sakit. Sa pamamagitan din ng gamot na ito, nababawasan ang panahon na makakahawa ang sakit.

Ang mga pasyenteng ginagamot sa sakit na diphtheria ay kinakailangang manatili sa ospital sa buong haba ng panahon na sila ay may sakit. Maaari silang ihiwalay sa ibang mga pasyente at ipasok sa intensive care unit o ICU upang maiwasang makahawa.

Tinatanggal din ng doktor ang makapal na patong ng memebrane sa lalamunan ng pasyente lalo na kung nagiging sagabal ito sa paghinga.

 

Paano malaman kung may Diphtheria?

Madaling natutukoy ng mga doktor ang pagkakaroon ng sakit na diphtheria sa pagkakaroon ng sore throat at mala-abong kulay na makapal na patong o membrane sa lalamunan. Ngunit upang makatiyak, maaaring kumuha ng sample mula sa membrane sa lalamunan at suriin sa laboratoryo. Kung mag-positibo sa bacteria na Corynebacterium diphtheria, sigurado na ang pagkakaroon ng sakit.

Ano ang mga sintomas ng Diphtheria?

Ang mga sintomas at senyales na kaugnay ng sakit na diphtheria ay maaaring maranasan matapos ang 2 hanggang 5 araw mula sa pagkakahawa sa sakit. Narito ang mga sintomas na maaaring maranasan:

 • Makapal, at mala-abong patong o membrane sa lalamunan
 • Pananakit ng lalamunan o sore throat
 • Pamamaga ng mga kulani sa leeg
 • Hirap sa paghinga
 • Pagtulo ng sipon
 • Lagnat
 • Bigat ng pakiramdam

Minsan pa, ang sakit na diphtheria ay maaaring makaapekto sa balat. Ang kondisyong ito ay tinatawag na cutaneous diphtheria. Dahil dito, maaaring maranasang ang mga sumusunod naman na mga sintomas:

 • Pananakit sa balat
 • Pamumula ng balat
 • Pamamaga ng balat
 • Pagsusugat na may kasamang makapal na mala-abong patong

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kaagad na magpatingin sa doktor, o dalhin sa doktor ang inyong anak, kung may suspetsa na may sakit na diphtheria, lalo na kung hindi siguradong may sapat na bakuna laban sa sakit.

Kaalaman tungkol sa sakit na Diphtheria

Ang diphtheria ay isang sakit na dulot ng matinding impeksyon ng bacteria sa mga lining sa loob na bahagi ng ilong at lalamunan. Dahil dito, ang pasyente ay makararanas ng pananakit ng lalamunan o sore throat, lagnat, panghihina, at pamamaga sa lalamunan. Ang sakit na ito ay natutukoy sa pagkakaroon ng makapal na patong o membrane sa lalamunan na may mala-abong kulay. Ang makapal na patong na ito ay nabuo mula sa mga namatay na cells, namumuong bacteria at iba pang mga substansya na dulot ng lason ng Corynebacterium diptheria, ang bacteria na sanhi ng sakit.

Gaano kalaganap ang sakit na Diphtheria sa Pilipinas?

Dahil sa pagkakaroon ng bakuna sa sakit na ito na isa sa mga unang binibigay sa mga sanggol, ang kaso ng pagkakasakit nito ay bibihira na lamang sa Pilipinas.

Ano ang sanhi ng Diphtheria?

Ang sakit na diphtheria ay dulot ng impeksyon ng bacteria na Corynebacterium diphtheria. Ito ay nakukuha mula sa maliliit na patak mula sa hininga, bahing o pag-ubo ng mga taong apektado ng sakit na ito. Minsan, ang sakit ay maaari ring makuha sa mga bagay na nahawakan ng taong may sakit at nakontamina ng bacteria gaya ng tissue, tuwalya, baso at iba pa.

Ano ang mga salik na maaaring makapagpataas na panganib ng pagkakasakit ng Diphtheria?

Ang panganib ng pagkakasakit ng diphtheria ay maaaring tumaas dahil sa mga sumusunod na salik:

 • Kawalan ng bakuna laban sa diphtheria
 • Pananatili ng matagal sa mga masisikip at mataong lugar na walang kalinisan
 • Pagtungo sa mga lugar na napapabalitang may kaso ng diphtheria

Ano ang mga komplikasyon ng pagkakasakit ng Diphtheria?

Kung ang sakit na diphtheria ay mapapabayaan at hindi gagamutin, maaari itong humantong sa mga mas serysong kondisyon. Narito ang ilan sa mga komplikasyon na maaaring maransan dahil sa napabayaan diphtheria:

 • Problema sa paghinga. Ang pagkakaroon ng makapal na patong sa lalamunan na dulot ng sakit ay maaaring makaharang sa daluyan ng paghinga. Dahil dito, maaaring magkaroon ng problema sa paghinga ang pasyente
 • Pinsala sa puso. Ang lason na dulot ng bacteria ay maaaring umabot sa puso at makaapekto dito. Ang bacteria na sumama sa dugo at umagos hanggang sa puso ay maaaring magdulot ng pamamaga sa kalamnan ng puso at magdulot ng abndormalidad sa maayos na paggana nito. Kung mapapabayaan, maaari itong makamatay.
 • Pinsala sa mga nerve. Maaari rin itong makaapekto sa mga nerve sa katawan lalo na sa mga nerve malapit sa lalamunan, kung saan maaaring makaapekto sa paglunok. Minsan ay maaari din itong umabot sa mga nerves sa mga braso kung kaya maaaring manghina ang mga kalamnan dito dahil sa sakit.

Ang mga komplikasyong ito ay madali namang malagpasan kung magagamot lamang ng maayos ang impeksyon.