Ano ang dapat gawin kapag nagtatae ang bata?

Q: Ano po ang dapat gawin kapag nagtatae ang bata?

A: Ang mga tiyan ng mga bata ay maselan pa at madaling madali ng mga bacteria, virus, o mga sangkap na nagdudulot ng pagtatae. Ang diarrhea o pagtatae ay normal na bahagi ng paglaki subalit kailangang alisto ang mga magulang sapagkat ay ilang uri ng pagtatae na delikado at kinakailangang maipatingin sa doktor o ospital.

Ang mga sumusunod ay mga nakaka-alarmang palatandaan ng pagtatae na kailangang ipatingin sa doktor:

  • Kung ito’y lagpas na ng tatlong araw at hindi pa nawawala
  • Kung ang pagtatae ay may kasamang dugo
  • Kung may pagsusuka na malala o tuloy-tuloy
  • Kung hindi nakakakain ang bata
  • Kung maputla at nanghihina at bata
  • Kung may mataas na lagnat, o lagnat na higit sa isang araw
  • Kung hindi nito kaya, o walang ganang uminom ng tubig
  • Kung may iba pang kakaibang sintomas

Kung pagtatae lamang ang nararanasan at mukha namang malakas ang bata, ang pinakamahalagang dapat gawin ay painumin sya ng maraming tubig at iba pang likido upang hindi sya mawalan ng tubig sa katawan, o ma-dehydrade. Ang pag-inom ng ‘oral rehydration salts’ gaya ng ‘Oresol’ ay nakakatulong din. Ang prinsipyo dito ay kung anumang nawala sa katawan na tubig ay dapat mapalitan ng katumbas na tubig. Walang bawal na pagkain, bagamat dapat iwasan ang anumang pagkain na maaaring naging sanhi ng pagtatae; iwasan din ang gatas. Ang isang mineral, zinc, ay nakakatulong rin; pwedeng painumin ang bata ng multivitamin syrup na may zinc.

Maging maselan sa pagpunas ng puwit ng bata na nagtatae sapagkat pwede itong masugatan kung patuloy ang pagtatae.

Magpatulong sa barangay health worker, kung meron, at kung hindi parin gumagaling ang bata sa loob ng ilang araw, dalhin narin ang bata sa doktor upang matingnan.