Kaalaman sa Gamot na Carbocisteine

Generic name: carbocisteine, carbocysteine, carboxymethylcysteine, s-carboxymethylcysteine

Brand name: Aflem, Loviscol, Solmux, Pediaplex

Para saan ang gamot na ito?

Ang carbocisteine ay mabisang gamot para sa ubo na maplema. Kumikilos ang gamot na ito para palambutin ang makapal at makapit na plema sa daluyan ng paghinga upang mas madaling mailabas. Maaari itong ireseta sa mga karamdaman na nagpapataas ng prodiksyon ng plema sa daluyan ng paghinga.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Carbocisteine?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang kapsula, pulbos na tinitimpla (oral suspension) o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang carbocisteine ay iniinom kasabay o pagkatapos kumain.
 • Ang kapsula ay lunukin ng buo, huwag bubuksan, dudurugin o hahatiin. Ang likidong nakabote at pulbos na tinitimpla ay haluin munang mabuti bago inumin.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang sa pag-inom ng likidong gamot.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw.┬áPara sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Carbocisteine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa carbocisteine
 • sakit na hika o asthma
 • sakit sa atay at bato
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • umiinom ng iba pang gamot na over-the-counter, at mga supplements

Gamitin lamang ang carbocisteine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Makabubuti rin ang pagkonsulta muna sa doktor bago ang pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o pananakit ng katawan na mabibiling over-the-counter kasabay ng carbocisteine. Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ang pag-inom ng carbocisteine sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor lalo na sa mga mas bata sa 2 taon. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Carbocisteine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na carbocisteine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng carbocisteine.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • biglaang pananakit ng tiyan, pagdurugo ng dumi, pag-ubo at pagsuka na may kasamang dugo.
 • pamamanas ng katawan at mabilis na pagdagdag ng timbang
 • hirap sa pag-ihi at pamamaga ng binti

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Carbocisteine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.