Bawal ba ang whitening soap at lotion sa buntis?

Q: Bawal ba ang whitening soap and lotion sa buntis?

A: Wala akong alam na pag-aaral na nagsasabing nakakasama ang mga whitening products sa buntis. Sa palagay ko, wala namang panganib ang paggamit ng mga ito habang buntis; para lang din silang mga ordinaryong sabon. Sa lotion naman, tingin ko safe rin naman pero isang mahagalang prinsipyo rin ay ang pag-iwas sa mga bagay na hindi naman kailangan. Tingnan mo rin ang mga naka-listang sangkap ng mga lotion na ito at maaaring ikonsulta sa iyong doktor o OB-GYN kung okay lang ba ito.

Tingnan ang listahan ng mga gamot na bawal sa buntis para sa kaalaman tungkol sa iba’t ibang mga gamot at bagay na dapat iwasan.