May gamot ba para ang bigote ay hindi na tumubo?

Q: (Mula sa isang binatang lalaki) May gamot o paraan ba para ang bigote ay hindi na tumubo?

Walang gamot para dito. Ang iyong bigote, balbas, bulbol, at iba pang buhok sa katawan ang bahagi ng pagiging lalaki. Sa termilohiyang medikal, isa ito sa mga tinatawag natin na ‘secondary sex characteristics’, mga bagay na kaakibat ng pagiging isang lalaki at dala ng ‘testosterone’, isang natural na kemikal sa katawan na nagdudulot ng mga ito.

May mga paraan ngayon, gaya ng ‘laser treatment’ at iba pang paraan, subalit hindi ito sigurado, at maaaring magkaron ng mga side effects gaya ng pagkasunog ng balat; o maaaring hindi ito tumalab. Kung magtagumpay man ang mga ito, ang pagiging permanente ng epekto nito ay nangangahulugang hindi mo na pwedeng ibalik ang iyong bigote kahit gustuhin mo pa.

Kaya, sa ngayon, pang-ahit lang ang tanging paraan upang matanggal ang iyong bigote sa ligtas at siguradong paraan.