Paano makaiwas sa hika o asthma?

Dahil walang paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng hika, ang tangi lamang magagawa upang makaiwas sa sintomas ng sakit ay ang pag-iwas sa mga “triggers” na nakapagpapasimula ng atake ng hika. Ngunit bukod dito, maari ding sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 • Bantayan ang paghinga
 • Agapan agad ang mga pangunahing senyales ng atake ng hika
 • Inumin nang tama ang mga niresetang gamot.
 • Magpabakuna laban sa trangkaso at iba pang sakit na maaring makaapekto sa baga
 • Regular na magpatingin sa doktor upang mabantayan ang pagbuti o paglala ng kaso ng hika.

Ano ang gamot sa hika o asthma?

Sa ngayon, wala pang gamot ang makapagpapagaling sa mismong sakit na hika. Ang tanging meron lang ay mga gamot na maka-kokontrol sa mga sintomas na nararanasan. Ngunit bago ang lahat, dapat ay maintindihan muna kung ano ang mga sanhi at “triggers” na makapagpapasimula ng atake ng hika sapagkat para maging pinakamabisa ang mga gamot sa hika, dapat ay maiwasan din ang mga nakapagdudulot nito. Ang gamot sa hika ay binubuo ng mga anti-inflammatory na gamot at mga bronchodilators na tumutulong na paluwagin ang daluyan ng paghinga. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit sa pamamagitan ng inhalers na maaaring bitbitin o kaya ay nebulizer o breathing machine, ngunit maaari din naman na iniinom. Kumunsulta sa doktor o pulmonologist upang malaman kung ano ang nararapat na gamot para sa hika.

Paano malaman kung may hika o asthma?

Sa simula, ang pagkakaroon ng hika ay hindi agad natutukoy sapagkat ang iba’y wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy ang pagkakaroon ng hika, maaaring isagawa ang ilang pagsusuri sa baga at daluyan ng paghinga. Maaaring gumamit ng spirometry kung saan sinusuri ang nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan ng pagsukat sa hangin na pumapasok sa baga. Maaari din magsagawa ng Peak Flow Test upang masukat kung gaano kalakas ang baga. Ang anumang senyales ng panghihina ng baga ay maaring dahil sa hika. Maaari din suriin ang baga sa pamamagitan ng X-ray para matanggal ang posibilidad ng pagkakaroon ng ibang sakit sa baga.

Ano ang mga sintomas ng Hika o asthma?

Ang pamamaga at sobrang mucus sa mga daluhan ng paghinga ang nagdudulot ng mga sintomas na nararanasan sa pagkakaroon ng hika. Ang mga sintomas na maaaring maranasan kasabay ng atake ng hika ay ang sumusunod:

 • Pag-ubo, lalo na sa gabi
 • Matunog na paghinga o wheezing
 • Hirap sa paghinga
 • Paninikip ng dibdib
 • Panghihina
 • Hirap sa pagtulog

Sa ibang kaso naman kung saan malala ang atake ng hika, ang indibidwal ay maaaring makaranas ng sumusunod:

 • Pamumutla
 • Pagpapawis
 • Mabilis at putol-putol na paghinga
 • Hirap sa pagsasalita
 • Pag-aasul ng labi at mga kuko

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang mga sintomas ng karaniwang kaso ng hika ay madali namang nalulunasan sa pamamagitan ng mga gamot na nireseta para sa hika. Ngunit sa pagkakaroon ng malalang kaso ng hika, maaaring maging sobrang mapanganib at makamatay. Ang malalang kaso ng hika ay maaaring ituring na emergency kung nahihirapan na sa paghinga at hindi bumubuti ang pakiramdam kahit pa may gamutan.

 

Mga kaalaman tungkol sa hika o asthma

Ang hika o asthma ay isang karaniwang kondisyon kung saan nagkakaroon ng paninikip at pamamaga sa daluyan ng paghinga, at dahil dito, nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga. Minsan, ang pag-atake ng hika ay nagiging sagabal sa mga gawain lalo na kung ang mga sintomas na nararanasan ay mas matindi. Sa ngayon ay wala pang gamot na makapagpapagaling sa mismong hika, ang tangang nagagawa lang ay kontrolin ang mga sintomas na nararanasan.

Ano ang sanhi ng hika?

Wala pang katiyakan kung ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon hika, ngunit sabi ng ilang eksperto, ito raw ay namamana mula sa magulang na may hika. Ang tanging malinaw lang, mayroong “triggers” na nakapagpapasimula ng atake ng hika.

Ano ang mga “triggers” ng atake ng hika?

Ang pag-atake ng hika ay maaaring magsimula dahil sa ilang triggers. Maaaring ang mga ito ay nagdudulot ng iritasyon o allergic reaction sa daluyan ng paghinga kung kaya’t nagkakaroon ng pamamaga at paninikip. Narito ang ilan sa mga tinuturong triggers ng hika:

 • Mga allergens gaya ng alikabok, pollen mula sa halaman, at balahibo ng hayop.
 • Impeksyon sa daluyan ng pag-hinga gaya ng sipon at ubo
 • Pagpapagod
 • Malamig na hangin
 • Usok mula sa mga sasakyan at pabrika
 • Mga gamot na iniinom gaya ng apirin, ibuprofen, at naproxen
 • Stress
 • Buwanang dalaw sa mga kababaihan

Sino ang maaring magkaroon hika?

Ang pagkakaroon ng hika ay pinakamataas kung ikaw ay may kadugong mayroon ding hika. Mataas din ang posibilidad ng pagkakaroon nito kung mayroon allergies sa ilang mga bagay, o kung sobra ang timbang o overweight. Ang mga taong naninigarilyo ay may posibilidad din na magkaroon ng hika, gayundin ang paninigarilyo habang buntis na maaaring maipasa sa dinadalang bata.

 

Paano maka-iwas sa pulmonya o pneumonia?

Palakasin ang resistensya ng katawan

Kung malakas ang iyong immune system, hindi ka madaling tatamaan ng mga sakit gaya ng pneumonia. Ito’y maaaring magawa sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya at pag-eehersisyo ng regular.

Maghugas ng kamay at maging malinis sa katawan at kapaligiran

Maraming mga virus at bacteria ang pwedeng masagap sa kamay kaya ang paghuhugas ng kamay bago kumain ay isa ring mabisang paraan para makaiwas sa pulmonya.

Magpabakuna laban sa pulmonya

Ang bakuna laban sa trangkaso (flu vaccine) ay rekomendado taon-taon upang makaiwas sa trangkaso na maaaring maging pulmonya. Ang pneumococcal vaccine ay isang bakuna na nakakatulong na maka-iwas sa pulmonya. Ito’y rekomendado sa mga bata, sa mga senior citizen, at sa mga matatanda depende sa rekomendasyon ng inyong doktor.

Iwasan ang paninigarilyo

Mas madaling tamaan ng pulmonya at iba pang mga sakit sa baga ang mga naninigarilyo kaya kapag ito ay tinigilan mo, malaking tulong ito para makaiwas sa pulmonya.

Ano ang gamot sa pulmonya o pneumonia?

Ano ang mga gamot para sa pulmonya?

Para sa pulmonyang dulot ng bacteria (bacterial pneumonia), ang pag-inom ng mga antibiotics ang pinakamahalagang gamot. Naka-depende ang klase ng antibiotics sa uri ng bacteria na pinaghinilaang sanhi ng pulmonya. Hayaang ang doktor ang mag-reseta ng angkop ng antibiotics. Ang pag-inom ng paracetamol ay rekomendado din para pababain ang lagnat ng mga pasyenteng may pulmonya.

Merong bang mga herbal na gamot para sa pulmonya?

Dahil ang pulmonya ay dala ng bacteria at maaari itong lumala, hindi rekomendado na iasa lamang sa mga herbal na gamot ang sakit na ito. Subalit, bukod sa antibiotics, maaaring makatulong ang pag-inom ng lagundi at oregano.

Bukod sa gamot, ano pa ang dapat gawin para sa pulmonya?

Kailangang magpahinga ang pasyente ang uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng mga mainit-init na sabaw, tsaa, kalamansi juice, at iba pang inumin ay maaari ding makatulong.

Paano kung hindi parin gumagaling ang pulmonya kahit uminom na ng gamot?

Kapag hindi bumuti ang lagay ng pasyente sa loob ng tatlong araw, magpatingin na ulit sa doktor. Maaaring kailanganin i-confine ang pasyente para mas matutukan ang gamutan, mabigyan ng mga fluids ang katawan, makapahinga ng maayos, at mas ma-monitor ang mga sintomas.

Paano malaman kung may pulmonya o pneumonia?

Mga sintomas at pag-eeksamin ng doktor

Base sa mga sintomas at sa pag-eeksamin ng doktor sa pasyente, maaaring matukoy ang pagkakaron ng pneumonia. Pakikingan ng doktor ang paghinga gamit ang isang stethoscope at kung marahas ang tunog ng paghinga (harsh breath sounds), isa itong senyales ng pagkakaron ng pulmonya. Susukatin din ang temperatura at bibilangin ang bilis ng paghinga.

Mga laboratoryo

Maaaring mag-request ng chest X-ray ang doktor upang makita ang mga baga. Maaari ding mag-request ng sputum culture o sample na plema na titingnan kung ano ba ang mga bacteria dito – upang mapili ang pinakamainam na antibiotics.

Ano ang sintomas ng pulmonya o pneumonia?

Ang mga sintomas ng pulmonya o pneumonia ay ang mga sumusunod:

  • Ubo na may plema
  • Lagnat na maaaring may kasamang panginginig
  • Hapo o hirap sa paghinga
  • Mabilis na paghinga
  • Sakit ng ulo
  • Pananakit ng tiyan
  • Pananakit ng mga kasu-kasuan

Anong kulay ng plema kung may pulmonya?

Ang plema sa pulymonya ay maaaring dilaw, berde, at minsan pwedeng may kasamang dugo. Ngunit hindi lahat ng plema na kulay dilaw o green ay pulmonya. Maaari din itong idulot ng mga upper respiratory tract infection na kusang nawawala. Ang pagkakaron naman ng plemang may kasamang dugo ay maaari ding sintomas ng tuberculosis o TB.

Ano namang sintomas pulmonya sa mga bata?

Ang sintomas ng pulmonya sa bata ay katulad din ng mga sintomas sa matatanda, subalit para sa maraming mga bata mas matindi ang lagnat. Yung iba nga, lalo na sa mga sanggol, maaaring lagnat lamang ang kanilang sintomas. Isa pang dapat bantayan sa mga bata ang pagkakaron ng mabilis na paghinga dahil ito ay isa ring senyales ng pagkakaron ng pulmonya.

Mga kaalaman tungkol as pulmonya o pneumonia

Pneumonia

Ano ang pulmonya o pneumonia?

Ang pulmonya ay isang kondisyon kung saan may mutinying pamamaga (inflammation) sa baga. Ito’y kadalasang dulot ng impeksyon mula sa mga virus o bacteria. Ang pneumonia, kapag hindi naagapan, ay nakamamatay at ito ang isa sa pinakamalaganap na sanhi ng pagkamatay sa buong mundo: taon-taon, tinatayang 4 million na tao ang namamatay dahil dito, at marami sa kanila ay mga bata.

Paano nahahawa o nakukuha ang pulmonya o pneumonia?

Depende sa pinagmulan ng pulmonya. Kung ito’y dala ng isang virus, ang pulmonya o pneumonia ay nakukuha sa paglanghap ng hangin na may virus o na nagdudulot ng sakit na ito – na siya namang nagmula sa taong may sakit na pulmonya. Kung bacteria nman ang sanhi, ito’y kalimitang nanggagaling sa mga bacteria na nasa lalamunan na nasisinghot at napupunta sa mga baga. Ang immune system ay kalimitang sapat para labanan ang mga virus at bacteria para hindi ito tumuloy sa pagiging pulmonya, ngunit kung mahina ang immune system, mas malaki ang posibilidad na ito’y maging pulmonya.