Paano makaiwas sa Allergic Rhinitis?

Ayon sa mga eksperto, mahirap iwasan ang Allergic Rhinitis lalo pa’t nagkalat sa hangin ang mga allergens o mga possibleng sanhi ng iritasyon. Bagaman maaari naman itong makontrol kung lalayo sa mga bagay na nakapagdudulot ng allergy.

Ano ang gamot sa Allergic Rhinitis?

Maaring gamutin ang mga sintomas ng allergic rhinitis sa pamamagitan ng sumusunod:

 •     Anti-histamine – Gamot na kumakalaban sa histamine upang hindi magkaroon ng sintomas ng allergic rhinitis
 •     Decongestant – Gamot na nag-aalis ng sipon na bumabara sa ilong
 •     Nasal Steroid – Para sa mas malalang kaso, pinipigilan ang pamamaga ng ilong.

Paano malaman kung may allergic rhinitis?

Maaaring malaman kung may kaso ng allergic rhinitis kung makikitaan ng mga sintomas na nabanggit. Sa mga simpleng kaso ng sakit na ito, hindi na kinakailangan pang ipasailalim sa mga examinasyon. Gayunpaman, kung ito ay malala na at hindi naiibsan ng mga naunang preskripsyon, maaring magsagawa ng ilang pagsusuri ang doktor gaya ng rhinoscopy o nasal endoscopy upang malaman kung iba pang sanhi ng allergy.

Ano ang mga sintomas ng allergic rhinitis?

Ang histamine ay nagdudulot ng mga sintomas ng allergic rhinitis tulad ng:

 •     Pamamaga ng ilong
 •     Labis na sipon o uhog
 •     Pagbara ng ilong
 •     Pangangati ng ilong
 •     Labis na pag-bahing
 •     Pangangati ng lalamunan
 •     Pagluluha ng mga mata

Maaari din magbago o lumala ang mga sintomas depende sa panahon at kaganapan:

 • Para sa mga may allergy sa pollen, mas malala ang mga sintomas na nararamdaman sa panahon na mas laganap at namumukadkad ang mga bulaklak.
 • Ang mga kababaihan na nagdadalang tao ay may mas malalang reaksyon sa mga allergens.
 • Ang allergy ay maari namang humina kasabay ng pagtanda ng tao.
 • Sa panahon ng paglalagas ng mga alagang hayop, mas nagiging madalas at minsa’y mas malala ang sintomas sa taong may allergy sa balhibo

Mga kaalaman tungkol sa Allergic Rhinitis

Ang allergic rhinitis o allergy sa ilong ay isang kondisyon na kung saan nagiging iritable at barado ang ilong dahil sa isang bagay na nasinghot. Tinatawag na “allergens” ang mga bagay na nakapagdudulot ng reaksyong ito. Halimbawa ay ang sumusunod:

 •     Pollen ng mga talahib at ibang halaman
 •     Alikabok sa bahay
 •     Balahibo ng aso at pusa
 •     At iba pa…

Ito ay nararanasan kapag ang panlaban ng katawan o immune system ay hindi hiyang sa bagay na nasinghot. Agad na naglalabas ang katawan ng kemikal na histamine upang malabanan ang allergens.

Allergic Rhinitis

IKAW BA AY:

 • Sinisipon sa umaga?
 • Nangangati ang ilong?
 • Parating barado ang ilong?

Maaring ikaw ay may Allergic Rhinitis (Allergy sa ilong)!

Ano ang Allergic Rhinitis?

Ang allergic rhinitis o allergy sa ilong ay isang kondisyon na dulot ng hindi pagkahiyang ng ating katawan sa mga bagay sa ating kapaligiran tulad ng:

 1. Pollen ng mga talahib at ibang halaman
 2. Alikabok sa bahay
 3. Balahibo ng aso at pusa
 4. At iba pa…

Paano nagkakaroon ng Allergic Rhinitis?

Sa karaniwang tao, walang naidudulot na sintomas ang mga bagay na ito pag ito ay nasinghot o kaya’y pumasok sa ilong. Ngunit sa taong may allergic rhinitis, kapag nasinghot o pumasok sa ilong ang mga bagay na ito, labis ang reaksyon ng katawan upang labanan sila – naglalabas ang katawan ng kemikal na histamine.

Ano ang sintomas ng Allergic Rhinitis?

Ang histamine ay nagdudulot ng mga sintomas ng allergic rhinitis tulad ng:

 1. Pamamaga ng ilong
 2. Labis na sipon o uhog
 3. Pagbara ng ilong
 4. Pangangati ng ilong
 5. Labis na pag-bahing

Nangyayari ito tuwing nalalanghap ng taong may kondisyong ito ang mga bagay na sila ay may allergy.

Halimbawa: May allergy ka sa pusa. Pag pumunta ka sa isang bahay na may alagang pusa, bigla kang sisipunin at mangangati ang ilong mo.

May lunas ba ang Allergic Rhinitis?

Oo! Maaaring gamutin ang mga sintomas ng allergic rhinitis. Kabilang dito ay:

 1. Anti-histamine – Gamot na kumakalaban sa histamine upang hindi magkaroon ng sintomas ng allergic rhinitis
 2. Decongestant – Gamot na nag-aalis ng sipon na bumabara sa ilong
 3. Nasal Steroid – Para sa mas malalang kaso, pinipigilan ang pamamaga ng ilong.

Kailan ako pupunta sa doktor?

Kumonsulta sa doktor kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng allergic rhinitis upang maeksamin ng husto at mabigyan ng wasto at sapat na lunas.

Huwag basta-bastang gamutin ang sarili ng walang payo ng doktor. Maaaring makalubha ng iyong kondisyon ito o mag-aksaya ng pera sa gamot na walang bisa.

TANDAAN: Ang Allergic Rhinitis o Allergy sa ilong ay kundisyon na nakakasagabal ngunit maaaring gamutin. Para sa wastong lunas, kumonsulta sa iyong doktor o health center.