Ano ang mga sintomas ng high blood pressure o altapresyon?

Ang pagkakaroon ng high blood pressure ay hindi kadalasang nagpapakita ng mga senyales at sintomas hanggat hindi ito umaabot sa grabeng kondisyon. At minsan pa, ang mga simpleng pananakit na kadalasan ay binabalewala ay umpisa na pala ng pagkakaroon ng sakit na altapresyon. Narito ang mga sintomas na maaaring maranasan sa pagkakaroon ng high blood pressure:

  • Matinding pananakit ng ulo
  • Pagkapagod
  • Panlalabo ng paningin
  • Pananakit ng dibdib
  • Hirap sa paghinga
  • Iregular na pagtibok ng puso
  • Pagtibok na nararamdaman sa batok at likod ng tenga

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang pagkakaranas ng mga sintomas ng altapresyon ay dapat ikabahala at agad na ipakonsulta sa doktor. Magpatingin agad sa doktor upang mabigyan ng karampatang lunas na makapagpapababa sa presyon ng dugo. Tandaan na ang lumalalang kaso ng hypertension ay nakapagdudulot ng kapaguran sa puso pati na sa mga ugat na daluyan. Kung mapapabayaan, maaari itong humantong sa mas malalang kondisyon gaya ng stroke na maari namang makamatay.