Paano malaman kung may Typhoid Fever?

Sa oras na makapasok ang Salmonella sa katawan, agad itong tutungo sa bituka kung saan maaari itong makapasok sa daluyan ng dugo. Mula sa mga daluyan ng dugo, maaari itong makapasok sa atay at apdo. Dito nagpaparami ang bacteria na Salmonella at muling kakalat sa dugo pati sa gall bladder. Sa oras na magkalagnat ng walang humpay at mataas na umaabot sa 40.0 celcius, dapat nang pagsuspetsahan na may seryosong sakit. Sa pamamagitian ng stool tests o kaya naman blood test, maaaring matukoy kung positibo sa typhoid fever.