Paano makaiwas sa hika o asthma?

Dahil walang paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng hika, ang tangi lamang magagawa upang makaiwas sa sintomas ng sakit ay ang pag-iwas sa mga "triggers" na nakapagpapasimula ng atake ng hika. Ngunit bukod dito, maari ding sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  • Bantayan ang paghinga
  • Agapan agad ang mga pangunahing senyales ng atake ng hika
  • Inumin nang tama ang mga niresetang gamot.
  • Magpabakuna laban sa trangkaso at iba pang sakit na maaring makaapekto sa baga
  • Regular na magpatingin sa doktor upang mabantayan ang pagbuti o paglala ng kaso ng hika.