Tigdas Hangin

Ano ang tigdas-hangin?

Tigdas-hangin (Ingles: german measles; medikal: rubella) ay isang karamdaman kung saan nagkakaroon ng pamamantal o rashes sa buong katawan. Di gaya ng tigdas kung saan ang pamamantal ay tumatagal ng 4-9 araw, ang pamamantal sa tigdas-hangin ay panandalian lamang, mula isa hanggang tatlong araw, bagamat ito'y maaari ring tumagal hanggang isang linggo. Bukod sa rashes, ang mga mala-trangkasong sintomas gaya ng ubo, sipon, at lagnat ay maaari ring maramdaman.

Ano ang sanhi ng tigdas-hangin?

Ang paniniwala noong una ay ang tigdas-hangin ay dulot ng hangin (kaya nga ganoon ang pinangalan sa karamdamang ito). Sa isang banda, may katotohanan ang paniniwala ng mga matatanda sapagkat ang tigdas-hangin, gaya ng tigdas, ay nakukuha sa paglanghap ng hangin na may taglay na virus. Ang virus na ito, tinatawag na Rubella virus, ay dinadala sa hangin ng mga taong mayroon ding tigdas-hangin.

Paano nahahawa ng tigdas-hangin?

Gaya ng nabanggit, ang paglanghap ng hangin na may taglay ng virus ay ang paraan para mahawa ng tigdas-hangin. Kung ang isang taong may tigdas-hangin ay umubo, humatsing, o nagsalita, kung nalanghap mo ang hangin mula sa kanya, pwede kang mahawa.

Gaanong katagal bago lumabas ang sintomas?

Mula sa pagkalanghap ng virus hanggang sa paglabas ng mga rashes, tinatayang lilipas ang 'incubation period' na 2 hanggang 3 linggo.