Sexually Transmitted Disease

Maituturing na taboo o isang paksang hindi malimit pag usapan ang mga sakit na nakukuha sa pagtatalik. Sa ating lipunan, kalimitang ikinakabit ang mga sexually transmitted diseases o STD sa mga taong imoral kung kaya marahil sa bulung-bulungan na lamang ito natatalakay. May nakakabit na ring "stigma" o takot ang mga may STD dahil sila ay maaring pandirihan o husgahan ng mga taong makakaalam. Ayon sa Centers for Disease Control (CDC), ang mga nakakahawang sakit mula sa pagtatalik ay laganap sa mga kalalakihan at kababaihan na may edad 15-24 taong gulang at wala itong pinipili kung mayaman man o mahirap ang isang tao. Kalimitang walang sintomas ang STD ngunit ito ay madaling maipasa o makahawa. Kailangan lamang ng isang tyansa o pagkakataon upang maipasa ang sakit na ito. Maraming klase ang kabilang sa mga sexually transmitted diseases. Ang sanhi ng mga ito ay maaaring mga viruses, mikrobyo (bacteria), parasito (parasites), o fungi. Ilan sa mga STD na sanhi ng mikrobyo ay ang mga sumusunod:

Heto naman ang mga karaniwang STD na gawa ng viruses: Maaari ring maging STD ang pagkakaroon ng tungaw na isang parasito (pediculosis pubis) sa buhok ng ari o pubic hair at ang pagkakaroon ng hadhad (jock itch) na isang fungal infection.

Paraan ng Pagkahawa

Mula sa pangalan pa lamang, masasabi nating isang paraan upang makakuha ng STD ay sa pagtatalik. Ito ay hindi lamang sa pagitan ng isang babae o lalake ngunit sa kahit kanino. Ang pangunahing dahilan ng pagkalat ng sakit ay dahil sa direktang kontak—maaring kontak sa balat, kalamnan, mata, bibig o ano mang bahagi ng katawan. Kumakalat ang sakit dahil rin sa ilang mga kagawian gaya ng oral sex at anal sex. Maari rin makahawa ng sakit sa pamamagitan ng dugo o anumang katas ng katawan. Sa micro-cuts o maliliit na sugat dulot ng pagtatalik kalimitang nagkakaroon ng pagpapalitan ng katas ng katawan (body fluid). Mas mainam na mapagusapan at matalakay ang mga bagay na hindi gayak tanggapin ng ating lipunan gaya ng mga sakit na mula sa pagtatalik o sexually transmitted diseases (STD). Ito ay upang maproteksyonan ang ating sarili at hindi maging ignorante sa katulad nitong praktikal na kaalaman.