Mga Kaalaman Tungkol sa Sore Throat

Masakit ba o makati ang lalamunan mo? Nahihirapan ka bang lumunok? Maaaring may sore throat ka! Ang sore throat o pamamaga ng lalamunan ay hindi isang sakit – isa lamang itong senyales ng iba pang sakit na nagdudulot nito. Maaaring ito ay impeksyon na dulot ng virus o bacteria.

Ano ang sanhi ng sore throat?

Ang sore throat ay maaaring dulot ng virus o bacterial. Kung ito ay viral infection, ang sore throat ay maaaring dulot ng:
  • ang pinakakaraniwang sanhi ay Sipon,
  • laryngitis o impeksyon sa larynx
  • beke o mumps
  • trangkaso o flu
Ang mga sakit ang sanhi ay bacterial infectio na nakapagdudulot ng sore throat ay ang sumusunod:
  • Strepthroat
  • Tonsilitis
  • Epiglotitis o impeksyon sa epiglottis
  • Minsan, pati ang ilang sakit na nakukuha sa paraang sekswal gaya ng gonorrhea at chlamydia
Ang sore throat ay maaari ding dulot ng allergy o sugat na dulot ng pagkakatusok.