Mga kaalaman tungkol sa Rayuma o Arthritis

Arthritis Ang rayuma ay isang kondisyon ng autoimmune disease o yung pag-atake ng sariling panlaban ng katawan (immune system) sa sariling kalamnan, partikular sa mga joints o kasu-kasuan. Dahil dito'y nagkakaroon ng pamamaga, hirap sa pag-unat at matinding pananakit sa mga kasu-kasuan gaya ng sa mga daliri, kamay at tuhod. Ito rin ay maaring makaapekto sa mata, puso, dugo at balat. Ang sakit na ito ay higit na nakakaapekto sa kababaihan ng 3 hangang 4 na beses kaysa sa mga kalalakihan, ngunt mas matindi naman ang sintomas na maaaring maramdaman sa kalalakihan.

Ano ang sanhi ng sakit na rayuma?

Sa ngayon ay wala pang natutukoy na tiyak na sanhi ang pagkakaroon ng sakit na rayuma. May mga nakapagsasabing ito raw ay maaaring dulot ng iba't-ibang salik. Maaring ito raw ay namamana, dulot ng mga kaganapan sa paligid, o kaya naman ng mga hormones na nilalabas ng katawan. Maaaring ito rin daw ay dulot ng pag-atake ng virus o bacteria na siyang nakaaapekto sa immune sytem ng katawan upang atakihin ang sariling kalamnan ng mga kasu-kasuan.

Paano naapektohan ng rayuma ang katawan?

Ang rayuma ay nagsisimula sa oras na atakihin ng pangontra ng katawan (immune system) ang sariling cells at kalamnan ng mga kasu-kasuan. Wala pang sapat na pagaaral na makapagpapaliwanag kung bakit ito nangyayari. Ang pag-atakeng ito ay nakapagdudulot ng iritasyon, pamamaga, at pagkasira ng cartilage (malalambot na buto) na nasa kasukasuan. Dahil sa pagkasira ng mga cartilage, ang mga buto ay magkikiskisan at maaari ding masira. Ito ang mga dahilan kung bakit nararamdaman ang matinding pananakit at hirap sa pagunat ng kasu-kasuan.

Totoo bang ang rayuma ay sakit lamang ng matatanda?

Hindi ito totoo, sapagkat ang rayuma ay maaring makaapekto rin sa mga mas batang indibidwal mula sa edad na 25 hanggang 60. Bagama't mas mataas ang posibilidad na umatake ito sa mga matatanda.