Mga kaalaman tungkol sa rabies sa kagat ng aso

Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng impeksyon ng rabies virus. Ang rabies virus ay nakukuha mula sa laway na hayop na kadalasang naipapasa kagat. Pangunahing naaapektohan nito ang utak at iba pang bahagi ng central nervous system. Ito ay sakit na karaniwan sa mga bansang umuunlad pa lang, kabilang na ang Pilipinas.

Gaano kalaganap ang mga kaso ng impeksyon ng rabies sa Pilipinas?

Ang sakit na ito ang isa sa mga kinababahala pa rin ng mga alagad ng medisina sa Pilipinas hanggang sa ngayon. Sinasabing ang Pilipinas ay kabilang sa sampung bansang may pinakamataas na kaso ng impeksyon ng rabies. Tinatayang umaabot sa 200 hanggang 300 Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa rabies na nakukuha sa kagat ng aso, at karamihan dito ay mga kabataan. Sa dami ng asong pakalat-kalat sa lansangan, hindi malayong maya't maya ay may mga bagong kaso ng kagat ng aso at impeksyon ng rabies virus.

Paano nakukuha ang rabies?

Sa Pilipinas, ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng impeksyon ng rabies virus ay ang kagat ng aso. Ang rabies virus ay maaaring maipasa mula sa laway papunta sa sugat na nakuha mula sa kagat. Sa paghahalo ng laway sa dugo ng tao nagsisimula ang impeksyon na kalaunan ay makaapekto sa utak ng tao. Ngunit bukod sa aso, maaari din makuha ang virus sa iba pang hayop na kabilang grupong mamalia, kabilang ang pusa, daga, at mga alagang hayop sa bukirin gaya ng baboy, kabayo at baka.

Sino ang maaaring maapektohan ng rabies virus?

Ang lahat ng tao, sa kahit na anong edad o kasarian, ay maaaring maapektohan ng rabies virus basta't sila ay nakagat ng aso, o kahit na anong hayop na may rabies virus. Bagama't pinakamataas ang mga kaso nito sa mga kabataan.

Maaari bang makuha ang rabies sa kalmot ng pusa?

Ang rabies virus ay maaari lamang makadulot ng impeksyon kung mahahalo ang laway sa sugat. Ito ay kadalasang nangyayari  lamang sa pagkakakagat ng hayop. Ang kalmot ay hindi itinuturing na dahilan ng pagkakaroon ng impeksyon ng virus, bagaman mayroon pa rin maliit na posibilidad na magdulot ito ng impeksyon. Impeksyong tetano ang mas maaaing makuha mula sa kalmot ng pusa.