Mga kaalaman tungkol as pulmonya o pneumonia

Pneumonia

Ano ang pulmonya o pneumonia?

Ang pulmonya ay isang kondisyon kung saan may mutinying pamamaga (inflammation) sa baga. Ito’y kadalasang dulot ng impeksyon mula sa mga virus o bacteria. Ang pneumonia, kapag hindi naagapan, ay nakamamatay at ito ang isa sa pinakamalaganap na sanhi ng pagkamatay sa buong mundo: taon-taon, tinatayang 4 million na tao ang namamatay dahil dito, at marami sa kanila ay mga bata.

Paano nahahawa o nakukuha ang pulmonya o pneumonia?

Depende sa pinagmulan ng pulmonya. Kung ito'y dala ng isang virus, ang pulmonya o pneumonia ay nakukuha sa paglanghap ng hangin na may virus o na nagdudulot ng sakit na ito - na siya namang nagmula sa taong may sakit na pulmonya. Kung bacteria nman ang sanhi, ito’y kalimitang nanggagaling sa mga bacteria na nasa lalamunan na nasisinghot at napupunta sa mga baga. Ang immune system ay kalimitang sapat para labanan ang mga virus at bacteria para hindi ito tumuloy sa pagiging pulmonya, ngunit kung mahina ang immune system, mas malaki ang posibilidad na ito'y maging pulmonya.