Mga kaalaman tungkol sa migraine

ANO ANG MIGRAINE?

Ang migraine o matinding pananakit ng ulo ay isang karaniwang neorological na sakit na kadalasang may kaakibat na pagkahilo at pagkaramdam ng pagsusuka o nausea. Ito ay maaaring dulot ng paninikip o paglaki ng mga daluyang ugat sa utak, o di kaya'y hereditary o namamana. Ang panakanakang pananakit ng ulo, depende kung gaano ito kalala, ay maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na gawain.

ANO ANG SANHI NG MIGRAINE?

Ayon sa mga naunang pag-aaral, ang simpleng paninikip or paglaki ng mga daluyang ugat sa utak ang siyang nagdudulot ng migraine. Ngunit kamakailan lamang, may ilang pag-aaral din ang nagsasabing ito ay dulot ng mga kemikal na inilalabas ng utak na siyang nakaaapekto sa galaw ng mga daluyang ugat na nakapalibot dito. Ito rin ay maituturing na sakit na namamana or hereditary disorder. Ang pasyenteng nakararanas ng migraine ay may 50% posibilidad na makapagpasa ng sakit sa kanyang anak. Kung ang parehong magulang naman ang may sakit, 75% ang posibilidad ng pagpasa sa kanilang anak. May ilang salik na maituturing na trigger sa pagisimula ng migrain. Ito ay ang sumusunod:
  • Emosyonal na stress. Ang matitinding emosyon tulad ng pagkabalisa, pag-aalala, labis na kalungkutan o di kaya'y sobrang kagalakan ay maaaring magdulot ng emotional stress. Dahil dito, maaring mag-labas ng kemikal ang utak na siya namang sanhi ng pananakit ng ulo.
  • Kemikal sa pagkain. May ilang pagkain at inumin, gaya ng alak at preserved food, ang nagtataglay ng mga kemikal tulad ng nitrates at monosodium glutamate na siyang nakapagpapasimula ng migraine.
  • Caffeine. Ang sobrang caffeine na nakukuha partikular sa kape at energy drinks, kapag natapos na ang epekto ay maaring makadulot ng pananakit ng ulo.
  • Pagbabago sa panahon. Ang ilang pagbabago sa kapaligiran na sanhi ng pagbabago sa panahon gaya ng barometric pressure ay isa ring dahilan.
  • Buwanang dalaw sa kababaihan.
  • Matinding pagod.
  • Pagbabago ng oras ng pagtulog.