Mga kaalaman tungkol sa Lung Cancer (Kanser sa Baga)

Lung Cancer Ang lung cancer o kanser sa baga ay isang uri ng kanser na umaatake sa baga. Bagaman ito ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa mga sakit na kanser, mapa sa kababaihan man o sa kalalakihan, ito rin naman ang pinakamadaling maagapan. Kadalasan ay naididikit ang sakit na ito sa paninigarilyo, kung sa bagay, apat sa bawat limang kaso ng kanser na ito ay dulot ng paninigarilyo.

Ano ang mga sanhi ng kanser sa baga?

Mayroong ilang bagay na nakapagdudulot ng kanser sa baga. Ngunit ang maituturing na numero unong sanhi nito ay ang paninigarilyo. At higit na mataas ang tsansa ng pagkakaroon ng lung cancer sa mga taong chain smoker. Ngunit hindi lamang ang mga taong naninigarilyo ang maaaring magkasakit nito, bagkus ang mga tao ring nakapaligid sa kanya na nakalalanghap din ng usok mula sa sigarilyo. Tinatawag itong passive smoking o second-hand smoking. Bukod sa paninigarilyo, may ilan pang tinuturing na sanhi ng pagkakaroon ng lung kanser:
  • Asbestos - Ang mga maliliit na hibla ng asbestos, kapag nalanghap at napunta sa baga, ay maaaring makapagdulot ng lung cancer. Ang mga hibla ng asbestos ay isang uri ng hibla na silica, ang materyal na ginagamit sa paggawa ng salamin, na hindi basta-bastang nawawala kapag nakapasok at dumikit sa baga.
  • Radon gas - Ito ay isang uri ng natural na gas na nagmumula sa nalusaw na uranium. Ito ay radioactive at maaring makapagdulot ng lung kanser.
  • Namamana - Ang kanser sa baga, gaya rin ng ibang uri ng kanser, ay maaaring mamana. Kung mayroong kasaysayan ng sakit na kanser ang isang pamilya, hindi malayong magkaroon din ng sakit ang iba pang bahagi ng pamilyang ito.
  • Polusyon sa hangin - Maari ding magkasakit ang taong nakalalanghap ng polusyon sa hangin. Ang polusyon na ito ay maaring nagmula sa tambutso ng mga sasakyan at usok mula sa mga pabrika.
  • Iba pang sakit sa baga - Ang baga na pinahina ng iba pang sakit, gaya ng chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at TB o tuberculosis ay tubuan ng mga tumor at maging kanser sa baga.

Pwede parin bang magkaron ng lung cancer kahit hindi naninigarilyo?

Oo, maaari paring magkaron ng lung cancer ang mga non-smokers o mga hindi naninigarilyo. At ilan sa mga ito ay walang matutukoy na dahilan kung bakit nagkaron ng lung cancer.