Mga kaalaman tungkol sa Genital Warts o Kulugo

Ang genital warts o kulugo sa ari ay isang karaniwang uri ng sexually transmitted disease (STD) na dulot ng ilang uri ng human papillomavirus (HPV). Ang kulugo ay maaaring maliit lang o kaya naman ay kasing laki ng butil ng mais o higit pa. Dahil ito nga ay isang uri ng STD, ito ay maaaring makahawa sa pamamagitan ng makikipagtalik at nakaaapekto sa ari ng babae o lalaki. Ngunit bukod sa ari, ang kulugo ay maaari ring tumubo rectum o tumbong, o sa lalamunan sa pamamagitan ng anal o oral sex.

Ano ang sanhi ng genital warts?

Ang ilang uri ng HPV o human papillomavirus ang nakapagdudulot ng kulugo sa ari at nakukuha naman sa pakikipagtalik. Minsan, kayang malabanan ng immune system ang impeksyon ng HPV ngunit kung mabibigo ito, tumutubo ang kulugo.

Sino ang maaaring magkasakit ng genital warts?

Ang mga taon aktibo sa pakikipagtalik, lalo na yung may mga high risk behavior gaya ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki o mga prostitutes ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakaroon ng genital warts. Ang mga kabataang nasa edad 15-25 na sinasabing pinakaaktibo sa pakikipagtalik ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakaroon ng kulugo sa ari.

Ano ang maaaring komplikasyon ng genital warts?

Kung ang kulugo sa ari ay mapapabayaan at hindi magagamot, may posibilidad na magkaroon ng komplikasyon na makasasama sa kalusugan. Maari itong humatong sa kanser0. Sa kababaihan, ang pagkakaroon ng cervical cancer ay sinasabing dulot ng komplikasyon ng genital warts. Sa mga nagbubuntis naman, maaaring mahirapan sa panganganak o kaya'y makaapekto sa isisilang sa sanggol.