Pagkabaog o Infertility: Kaalaman at Sanhi

Ang pakabaog ng isang lalaki o male infertility ay ang kawalan na kakayahang makabuntis ng isang lalake. Ang pagkabaog sa isang lalaki ay karaniwang dahil sa mga problema sa semilya ng lalake. Ano ang mga sanhi ng pagkabaog sa isang lalaki? Ang mga sanhing ito ay hinanati sa tatlo: ang "Pre-testicular causes" ay mga problema sa katawan na nakakapekto sa paggawa ng semilya at pagpapagana ng mga sexual organ ng mga kalalakihan o male reproductive tract. Ang "Testicular causes" naman ay mga problema sa mga itlog o testes na siyang gumagawa ng semilya o semen. Panghuli, ang "Post-testicular causes" naman ay mga problema sa daluyan ng semilya mula sa mga itlog hanggang sa pagpapalabas o pagpapaputok nito patungo sa pwerta ng babae.

Mga Pre-testicular causes

 1. Mababang level ng testosterone (hormone ng pagkalalaki) sa katawan
 2. Mga bawal ng gamot, pag-inom ng alak, at paninigarilyo
 3. Pag-inom ng iba't ibang gamot gaya ng steroids, mga gamot laban sa kanser (chemotherapy), at iba pa
 4. Mga "Genetic abnormalities" o problema sa mga "genes" na nagtataglay ng iba't ibang impormasyon sa pagkakabuo at paglaki ng isang tao.

Mga Testicular causes

 1. Edad – Kung napakabata o napakatanda, maaaring hindi pa o hindi na gumagana ang mga testes o mga itlog
 2. Mga "genetic problems" - ito ay mga problema sa mga "genes" na syang nagtataglay ng iba't ibang impormasyon sa pagkakabuo ng isang tao. Halimbawa, ang Y-chromosome ay bahagi ng ating DNA na nagpapa-lalaki sa isang tao; kapag nagkaron ito ng problema, maaaring maapektuhan ang kakayahang makabuntis.
 3. Mga "chromosomal problems" – ang mga "chromosomes" ay pinagsamasahang mga "genes". Ang bawat tao'y may 46 na "chromosomes" – 23 na pares. Kung magkaroon ng problema sa pagkakapares, o may mawala o madagdag na iba pang "chromosome", maaaring maapektuhan ang abilidad na gumawa ng semilya at makabuntis.
 4. Mga bukol sa itlog (testes) o sa bayag (scrotum) – ito'y maaaring maka-apekto rin sa kakayahan ng testes na gumawa ng semilya o tamod.
 5. Hindi pagbaba ng itlog - Habang ang isang lalaking sanggol ay nasa sinapupunan pa, ang mga itlog ay nasa mga bituka pa. Ito'y nalaglag patungo sa bayag kung saan ang temperatura ay mas malamig at napoproteksyunan ito ng nakapalibot ng tubig. Kapag hindi bumaba ang mga itlog (cryptorchidism), apektado ang produksyon ng semilya.
 6. "Hydrocoele" – ito'y isang kundisyon kung saan konektado ang bituka sa bayag; maaaring pumasok ang mga tubig na nasa bituka patungo sa bayag – at ang tubig na ito, kapag naipon, ang maaring magbara sa mga daluyan ng semilya at makaapekto sa produksyon ng semilya
 7. "Varicocoele" – ito'y isang kundisyon kung saan malago ang mga ugat ng dugo na nasa loob ng bayag. Ang mga ugat na ito ay maaring magkaroon ng epekyo na gaya ng "hydrocoele".
 8. Mga impeksyon gaya ng beke "mumps" at malaria ay maaari ring makaapekto sa mga itlog ng lalaki.

Mga Post-testicular causes

 1. Pagbabara sa anumang bahagi ng daluyan mula sa mga itlog (testes) patungo sa butas ng ari ng lalaki (urethra). Ito'y maaring dahil sa tumor, bukol, impeksyon, atbp.
 2. "Retrograde ejaculation" – baliktad ang pagdaloy ng semilya; imbis na patungo sa butas ng ari ng lalaki, ito'y papasok sa pantog.
 3. "Hypospadias" – Ang butas ng ari ay nasa ibaba imbes na nasa harap, kaya hindi ito nakatutok ng deretso sa pwerta ng babae at hindi nakakarating ang semilya.
 4. "Impotence" – Ang kawalan ng kakayanan na patigasin o panatilihing matigas ng ari ng lalaki. Dahil hindi tinitigasan, walang paraan para makapagpalabas ng semilya patungo sa pwerta ng babae. Maraming dahilan ang "Impotence" at tatalakayin ito sa ibang artikulo dito sa Kalusugan.PH.
Hindi medaling malaman kung alin sa mga ito ang sanhi ng pagkabaog. Kailangang magpatingin saurologist o spesyalista sa mga ganitong problema ng mga kalalakihan para malaman kung ano ang sanhi ng pagkabaog.