Mga kaalaman tungkol sa hika o asthma

Ang hika o asthma ay isang karaniwang kondisyon kung saan nagkakaroon ng paninikip at pamamaga sa daluyan ng paghinga, at dahil dito, nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga. Minsan, ang pag-atake ng hika ay nagiging sagabal sa mga gawain lalo na kung ang mga sintomas na nararanasan ay mas matindi. Sa ngayon ay wala pang gamot na makapagpapagaling sa mismong hika, ang tangang nagagawa lang ay kontrolin ang mga sintomas na nararanasan.

Ano ang sanhi ng hika?

Wala pang katiyakan kung ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon hika, ngunit sabi ng ilang eksperto, ito raw ay namamana mula sa magulang na may hika. Ang tanging malinaw lang, mayroong "triggers" na nakapagpapasimula ng atake ng hika.

Ano ang mga "triggers" ng atake ng hika?

Ang pag-atake ng hika ay maaaring magsimula dahil sa ilang triggers. Maaaring ang mga ito ay nagdudulot ng iritasyon o allergic reaction sa daluyan ng paghinga kung kaya't nagkakaroon ng pamamaga at paninikip. Narito ang ilan sa mga tinuturong triggers ng hika:
  • Mga allergens gaya ng alikabok, pollen mula sa halaman, at balahibo ng hayop.
  • Impeksyon sa daluyan ng pag-hinga gaya ng sipon at ubo
  • Pagpapagod
  • Malamig na hangin
  • Usok mula sa mga sasakyan at pabrika
  • Mga gamot na iniinom gaya ng apirin, ibuprofen, at naproxen
  • Stress
  • Buwanang dalaw sa mga kababaihan

Sino ang maaring magkaroon hika?

Ang pagkakaroon ng hika ay pinakamataas kung ikaw ay may kadugong mayroon ding hika. Mataas din ang posibilidad ng pagkakaroon nito kung mayroon allergies sa ilang mga bagay, o kung sobra ang timbang o overweight. Ang mga taong naninigarilyo ay may posibilidad din na magkaroon ng hika, gayundin ang paninigarilyo habang buntis na maaaring maipasa sa dinadalang bata.