Mga kaalaman tungkol sa Hepatitis B

Ang Hepa B o Hepatitis B ay isang seryosong sakit na nakakaapekto sa atay na dulot ng impeksyon ng Hepatitis B Virus o HBV. Ang salitang hepatitis ay nakuha mula sa “Hepa” na tumutukoy sa atay at “-itis” na nangangahulugan ng pamamapaga o “inflammation”, sa makatuwid, ang hepatitis ay ang sakit na nagdudulot ng pamamaga ng atay. Ang atay o “liver” ay isang bahagi ng katawan na naglilinis ng mga chemicals sa dugo at nagsisilbi na parang bangko ng enerhiya ng katawan. Ang Hepatitis B, kung mapapabayaan ay maaaring humantong sa mga komplikasyon na nakakasira sa atay at maaaring magbigay-daan sa kanser ng atay o liver cancer. Ang Hepatitis B ay maaring acute o hindi malalang uri sakit at madaling nagagamot, o kaya ay chronic o sakit na nagtatagal ng higit sa anim na buwan na nangangailangan ng masusing gamutan at maaring mayrong idulot na komplikasyon.

Ano ang sanhi ng Hepatitis B at paano ito nakukuha?

Ang Hepatitis B ay dulot ng Hepatitis B Virus, at tulad ng HIV/AIDS, ito ay nakukuha mula sa mga likido ng katawan gaya ng dugo at semilya. Maaari itong maipasa sa mga sumusunod na paraan:
  • Isang sanggol na pinanganak ng isang babaeng may Hepatitis
  • Pakikipagtalik sa isang taong may Hepa B, lalo na kung walang proteksyon ng condom.
  • Pagpapapatato (tattooing) gamit ang mga kagamitan na hindi malinis
  • Aksidenteng pagkatusok ng karayom na ginamit sa isang taong apektado ng Hepatitis B
  • Hiraman ng karayom sa mga gumagamit ng bawal na gamot na tinuturok (IV drugs)

Sino ang maaring magkasakit ng Hepatitis B?

Ang panganib ng pagkakaroon ng sakit na hepatitis B ay pinakamataas sa mga taong nakikipagtalik sa kapwa lalake at sa mga prostitute na hindi gumagamit ng condom, sa mga taong gumagamit ng mga droga na tinuturok, sa mga sanggol na pinanganak ng inang mayroong sakit na Hepa B, at sa mga taong nagtatrabaho sa laboratoryo o lugar na mayroong dugo.

Ano ang kaibahan ng Hepatits A at B?

Ang Hepatitis A at B ay parehong sakit nanakaaapekto sa atay. Ngunit di tulad ng Hepatitis B, ang Hepatitis A ay kadalasang kusang nawawala at walang iniiwang komplikasyon na maaaring makasira sa atay. Ang hepatitis B, sa kabilang banda, ay maaaring magdulot ng mas malubhang pinsala sa atay at maaaring magtungo sa kanser sa atay o liver cancer.

Ano ang mga Komplikasyon ng Hepatitis B?

Ang pagkakaroon ng chronic o malalang kaso ng Hepatitis B ay maaring magdulot ng ilang kondisyon sa atay na maaaring makaapekto sa paggana nito gaya ng sumusunod:
  • Pinsala sa atay o liver cirrhosis
  • Kanser sa atay o liver cancer
  • Pagpalya ng atay o liver failure
Bukod sa mga kondisyon sa atay, maaari ding magdulot ang sakit na ito ng anemia, sakit sa bato, at pamamaga ng mga ugat na daluyan ng dugo.