Mga kaalaman tungkol sa Hepatitis A

Ang Hepatitis A ay isang nakakahawang karamdaman na nakaaapekto sa mga cells ng atay na na siyang nagdudulot pamamaga ng atay. Ang pamamaga ng atay ang siyang sanhi ng hindi maayos na paggana nito. Ito ay dulot ng impeksyon ng Hepatitis A virus na isa sa mga uri ng hepatitis virus, ang mga virus na umaatake mismo sa atay. Ito ay nakukuha sa mga kontaminadong pagkain o inumin, o kaya'y sa pakikipag-interaksyon sa taong may sakit na hepatitis A.

Ano ang sanhi ng Hapatitis A at paano ito nakukuha?

Ang sakit na ito na dulot ng Hepatitis A virus ay nakukuha mula sa mga kontaminadong pagkain o inumin. Nagkakaroon ng kontaminasyon kung sakaling mahaluan ng kahit na kakaunting dami ng tae ng taong apektado ng sakit ang mga pagkain at inumin. Maaari ding makontamina ang mga pagkain kung hindi makapaghuhugas ng maayos pagkatapos gumamit ng banyo at hahawak sa mga pagkain. Maaari rin itong makuha sa mga talaba at tahong na hindi masyadong naluto. Ang pakikipag-talik din sa taong mayroong sakit na ito ay posible ding makahawa.

Sino ang maaaring magkasakit nito?

Ang panganib ng pagkakaroon ng sakit na hepatitis A ay pinakamataas sa mga taong napapadpad sa mga lugar na talamak ang kaso nito, halimbawa ay sa mga health workers at sa mga nagtatrabaho sa mga day care center. Mataas din ang posibilidad ng pagkakaroon nito dahil sa mga hindi ligtas na pamamaraan ng pakikipagtalik tulad ng oral at anal sex.

Ano ang kaibahan ng Hepatits A at B?

Ang Hepatitis A at B ay parehong sakit nanakaaapekto sa atay. Ngunit di tulad ng Hepatitis B, ang Hepatitis A ay kadalasang kusang nawawala at walang iniiwang komplikasyon na maaaring makasira sa atay. Ang hepatitis B ay maaaring magdulot ng mas malubhang pinsala sa atay at maaaring magtungo sa kanser sa atay o liver cancer.

Ano ang maaaring komplikasyon ng sakit na Hepatitis A?

Di tulad ng ibang uri ng hepatitis, ang mga kaso ng Hepatitis A ay kadalasang hindi lumalala at hindi din nakapagdudulot ng matinding pinsala sa atay. Ito ay madaling nagagamot at madali ring nawawala. Sa mga bihirang kaso, maaaring manghina ang atay at magkaroon ng problema sa maayos nitong paggana.