Kaalaman tungkol sa Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)

Ang gastroesophageal reflux disease o GERD ay isang sakit na nakaaapekto sa daluyan ng pagkain (digestive tract) kung saan ang asido mula sa tiyan, o kaya ang mismong pagkain na tinutunaw sa tiyan ay umaagos pabalik (reflux) sa esophagus at nagdudulot ng iritasyon, implamasyon o pamamaga sa mga gilid na patong (lining) nito. Dahil dito, maaaring makaranas ng heartburn o ang paghapdi ng sikmura na umaabot hanggang dibdib, o kaya ay impatso (indigestion) o hirap matunawan. Ang sakit na ito ay maaaring maibsan sa pamamagitan ng pagbabago ng ilan sa mga nakasanayang gawain, pag-inom ng mga gamot, o kaya ay operasyon.

Ano ang sanhi ng GERD?

Ang dalas ng pag-agos pabalik ng asido mula sa tiyan (acid reflux) dahil sa problema sa mala-singsing na harang sa pagitan esophagus at tiyan (lower esophageal sphincter) ang siyang nagdudulot ng kondisyon na GERD. Ang lower esophageal sphincter (LES) ay ang mala-singsing na harang sa pagitan ng esophagus at tiyan na bumubukas lamang kapag may nilunok at nananatiling nakasara upang mapigilan sa pag-labas ang laman ng tiyan pabalik sa esophagus.

Sino ang maaaring magkasakit ng GERD?

Ang posibilidad ng pagkakaroon ng kondisyon GERD ay higit na mataas sa mga taong gumagawa o nakararanas ng sumusunod:
  • Sobrang timbang o obesity
  • pagbubuntis
  • naninigarilyo
  • panunuyo ng bibig
  • hika
  • diabetes
  • problema sa mga connective tissue, gaya ng scleroderma

Ano ang maaaring komplikasyon ng GERD?

Ang madalas na pagkakaranas ng GERD ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon gaya ng sumusunod:
  • Pagsusugat o ulcer sa esophagus. Dahil sa asido na nakakairita sa mga lining ng esophagus, maaaring magkaroon ng mga sugat at ulcer. Dahil dito, ang indbidwal ay maaaring makaranas ng hapdi sa paglunok ng mga pagkain.
  • Paninikip ng daluyan ng esophagus. Ang madalas na implamasyon ng esophagus na humahantong sa pagsusugat at pagkakaroon ng ulcer ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng mga peklat. Ang mga peklat na ito ay makakapal at maaaring magpasikip sa daluyan ng pagkain.
  • Dagdag na panganib sa pagkakaroon ng kanser. Ang isa sa malalalang komplikasyon ng madalas na GERD ay ang Barrett's Esophagus o ang kondisyon ng pagbabago sa mga tissue sa paligid ng esophagus. Ang mga pagbabagong ito ay nakapagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa esophagus.