Mga kaalaman tungkol sa pagtatae o diarrhea

Ang pagtatae o diarrhea, kilalarin sa tawag na loose bowel movement o LBM, ay ang sakit na tumutukoy sa matubig o malambot na pagdumi ng tao na kadalasan ay hindi kayang mapigilan. Ito ay karaniwang karamdaman na maaaring maranasan ng lahat ng tao sa kahit na anong edad at kasarian. Maraming dahilan kung bakit nakakaranas ng pagtatae ang isang tao, maaaring ito ay dahil sa nakain, o kaya naman sa impeksyon at iritasyon sa large intestine. Maaari ding dahil sa isang mas seryosong sakit. Ang pagkakaroon ng diarrhea ay maaring magdulot ng dehydration at panghihina ng katawan lalo na kung mapapabayaan.

Ano ang sanhi ng pagtatae o diarrhea?

Ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkakaroon ng diarrhea ay ang pagkakaroon ng impeksyon ng virus sa mga bituka. Ang kondisyong ito ay tinatawag na intestinal flu o stomach flu. Narito ang ilang pang maituturong sanhi ng pagtatae:
  • Impeksyon ng bacteria sa bituka na maaaring dahil sa pagkaing marumi o panis na.
  • Impeksyon ng ibang pang buhay na organismo o parasitiko gaya ng amoeba.
  • Pagkain hindi tinatanggap ng tiyan, gaya ng gatas para sa mga tao na may kaso ng lactose intolerance.
  • Iba pang sakit sa bituka gaya ng Crohn's Disease at Ulceratice Colitis, o kaya Kanser.
  • Nakalipas na operasyon o gamutan sa tiyan
  • Diabetes
  • Sobrang pag-inom ng alak
  • Sobrang pag-inom ng mga gamot

Paano nagkakaroon ng matubig na pagtatae?

Ang matubig na pagtatae na maaring dulot ng mga nabanggit sa itaas ay nagaganap kapag ang daluyan ng pagkain at dumi, partikular ang large intestine, ay hindi gumagana ng maaayos. Maaaring mayroong bagay sa ilalabas na dumi ang humihigop ng tubig mula sa bituka (osmotic diarrhea) o kaya naman ay kusang naglalabas ng tubig ang tiyan, bituka at iba pang glandula sa daluyan ng pagkain dahil sa isang impeksyon (secretory diarrhea). Ang dumi ay maaari din magtaglay ng mga nana at dugo (exudative diarrhea) dahil sa iba pang sakit sa bituka gaya ng ulcer at Crohn's Disease.