Mga kaalaman tungkol sa dengue fever

Ang dengue fever ay isang kondisyon dulot ng Dengue virus, na siya namang dala ng ilang uri ng lamok gaya ng Aedes aegypti. Ang mga pangunahing sintomas ng dengue ay mataas na lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, at 'rashes' na kamukha ng nakikita sa tidgas. Ang malalang uri ng dengue fever, ang dengue hemorrhagic fever, ay nagdudulot ng pagdudugo sa iba't ibang bahagi ng katawan - ito ang kinakatakutang komplikasyon ng dengue sapagkat kapag hindi naagapan, ito'y nakakamatay. Sa kasalukuyan, walang gamot na pumupuksa sa virus na may dala ng dengue. Sa halip, sinisigurado na ang pasyente ay may sapat na tubig sa katawan at may sapat na 'platelet' upang laban ang pagdurugo.

Paano nagkakaron ng dengue fever?

Ang dengue fever ay nakukuha mula sa mga lamok na may taglay ng dengue virus. Ang lamok na ito ay natatagpuan sa Pilipinas at iba pang mga bansang tropikal.

Kailan o anong mga buwan uso ang dengue?

Buwan buwan, may mga kaso ng dengue na naiuulat sa Pilipinas. Ngunil dahil lamok nga ang may dala ng sakit na ito at ang mga lamok ay mas dumadami tuwing tag-ulan, mas maraming kaso ng dengue tuwing Hulyo, Agosto, at Setyempre, ayon sa datos mula sa Department of Health.

Sino ang madalas magkaron ng dengue?

Kahit sino ay pwedeng magkaroon ng dengue fever, bata man o matanda, subalit mas karaniwang malala ang sakit sa mga bata at sanggol.