Mga kaalaman tungkol sa katarata o cataract

cataractAno ang katarata o cataract?

Ang katarata o cataract ang isang kondisyon kung saan nanlalabo ang mata dahil sa pamumuo ng mala-ulap sa lente ng mata. Ito ay isa sa pinakakaraniwang sanhi ng panlalabo ng mata (blurring of vision) at pagkabulag.

Ano ang sanhi ng katarata o cataract?

Ang katarata ay dulot ng mga proseso ng pagtanda. Sa loob ng mga taon, may mga 'pigment' na nadedeposito sa lente ng mata at ito ang nagiging katarata.

Sino ang mga naapektuhan ng katarata?

Ang katarata ay sakit na nakakaapekto sa mga nakakatanda. Tinatayang taon-taon, may higit sa 70,000 na bagong kaso ng katarata sa Pilipinas.