Mga kaalaman tungkol sa amoebiasis

AmoebiasisAng amoebiasis ay ang sakit na tumutukoy sa impeksyon ng organismong Entamoeba histolytica sa bituka ng tao. Ang taong may sakit na ito ay maaring makaranas ng matinding pagtatae na minsan ay may kasamang dugo. Kung mapapabayaan, maaari itong magdulot ng ulcer at malnutrisyon sa kabataan.

Gaano kalaganap ang amoebiasis?

Ang sakit na ito ay karaniwan sa buong mundo, ngunit pinakamataas sa mga lugar na kabilang sa third world countries. No0ng taong 2010, ito ang tinuturong dahilan ng kamatayan ng higit 55,000 na tao sa mundo.

Ano ang sanhi ng amoebiasis?

Ang amoebiasis ay dulot ng impeksyon ng ilang uri ng amoeba, isang maliit na organismo na may iisang cell lamang. Ang pinakaraniwang nakapagdudulot ng sakit ay ang Entamoeba histolytica. Ang mga organismong ito ay maaaring makuha kapag nakakain o naka-inom ng maruruming pagkain o inumin na kontaminado ng itlog ng amoeba. Sa oras na makapasok ang organismo sa bituka at magsimula itong manirahan dito, maaaring nitong makaapektohan ang mga pader ng bituka at magdulot ng disenterya o pagtatae. Ngunit minsan, maaari rin naman na manatili lamang ito sa bituka ng ilang taon na walang dinudulot na kahit na anong karamdaman.

Sino ang maaaring magkasakit ng amoebiasis?

Ang mga taong naninirahan sa mahihirap na bansa na may problema sa kalinisan ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakaroon ng sakit. Gayundin ang mga taong naninirahan sa mga instituyon gaya ng ampunan at ospital na may problema din sa kalinisan. Mataas din ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa mga taong nagsasagawa ng anal at oral sex.

Ano ang maaaring komplikasyon ng sakit na amoebiasis?

Kung mapapabayaan ang sakit na amoebiasis, maaari itong magdulot ng ulcer o pagsusugat sa mga pader ng bituka. May posibilidad din na makalabas sa bituka ang amoeba at magtungo sa ibang bahagi ng katawan gaya ng atay at daluyan ng ihi.