Mga kaalaman tungkol sa Allergic Rhinitis

Ang allergic rhinitis o allergy sa ilong ay isang kondisyon na kung saan nagiging iritable at barado ang ilong dahil sa isang bagay na nasinghot. Tinatawag na "allergens" ang mga bagay na nakapagdudulot ng reaksyong ito. Halimbawa ay ang sumusunod:

  •     Pollen ng mga talahib at ibang halaman
  •     Alikabok sa bahay
  •     Balahibo ng aso at pusa
  •     At iba pa...
Ito ay nararanasan kapag ang panlaban ng katawan o immune system ay hindi hiyang sa bagay na nasinghot. Agad na naglalabas ang katawan ng kemikal na histamine upang malabanan ang allergens.