Ano ang gamot sa high blood pressure o altapresyon?

Dahil delikado ang pagkakaroon ng high blood pressure, kinakailangang agad itong mapababa nang hindi ito makasira sa normal na pagkilos ng puso at iba pang bahagi ng katawan. Mayroong ilang gamot na makatutulong pababain ang presyon ng dugo:

  • Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
  • Angiotensin II receptor blockers (ARBs)
  • Diuretics
  • Beta-blockers
  • Calcium channel blockers
  • Alpha-blockers
  • Alpha-agonists
  • Renin inhibitors
  • Combination medications
Layunin ng mga gamot na ito na ibalik sa normal na presyon ang dugo. Kinakailangan bantayan ng doktor ang mga pagbabago sa dugo kung kaya't makabubuti ang masigasig na pagbalik sa doktor sa loob ng ilang buwan. At kapag naibalik na sa normal ang presyon, maaaring kailanganin naman ang pagmementena. Ngunit higit sa gamutan, pinakamainam pa rin na solusyon ang pag-iwas sa mga bagay na nakapapataas ng presyon ng dugo at ilang hakbang sa pagbabago sa lifestyle ng tao.

Bawang bilang gamot sa high blood

May ilang pag-aaaral na ang makapagpapatunay na epektibo ang bawang sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Dapat ay kainin ang bawang ng hilaw at ibabad lamang sa ilalim ng dila. Ngunit bukod sa benepisyong ito, nakatutulong din sa pagbawas ng cholesterol at panganib ng sakit na cancer ang pag-konsumo ng bawang.