Ano ang gamot sa tulo o gonorrhea?

Antibiotiko o antibiotics ang solusyon sa sakit na tulo. Maaaring bigyan ng ceftriaxone na isang gamot na tinuturok at sinasabayan pa ng azithromycin o doxycycline na mga gamot na iniinom. Kinakailangang ipatingin sa doktor kung anong uri ng antibiotiko at gaanong kadami at gaanong kadalas (dose and frequency) ng gamutan. Kung mayroon kang tulo o gonorrhea, malamang ay mayroon din ang iyong asawa o sexual partner kaya dapat siya ay ipatingin at gamutin rin. Ang tulo o gonorrhea ay maaaring may kasama ding iba pang STDs, lalo nasa mga taong may high risk behavior gaya nang pakikipagtalik sa mga prostitute, pakikipagtalik sa kapwa lalaki, at iba pa. Kapag kabilang ka dito, magandang magpasuri rin sa doktor sa ibang mga STDs gaya ng chlamydia at HIV/AIDS.