Ano ang gamot sa Pagtatae o Diarrhea?

Kung ang nararanasang pagtatae ay walang kasamang komplikadong sintomas, maaaring hayaan lamang ito sapagkat kusa itong gumagaling. Maaari din sabayan ng gamot gaya ng Pepto-Bismol, Loperamide, and Kaopectate, upang mabawasan ang pagtutbig ng dumi at maibalik sa normal ang galaw ng mga bituka. Ang mga gamot na ito ay mabibili ng over-the-counter sa mga butika at hindi na nangangailangan pa ng reseta ng doktor. Dapat ding panatilihing may tubig ang katawan. Makabubuting ang pag-inom ng sapat na tubig, sports drink gaya ng Gatorade, tsaa, o mainit na sabaw, upang maiwasan ang dehydration. Dapat din nating malaman na bukod sa tubig, may mga elemento din na nawawala sa katawan habang nagtatae, kaya mahalaga ring mapalitan ang mga elementong ito. Ang “Oral Rehydration Salts” o “ORS” gaya ng Oresol ay may taglay na tubig at mga elementong kailangan ng katawan.