Ano ang gamot sa Balisawsaw?

Ang paggagamot sa kondisyon ng balisawsaw ay naka-depende sa kung ano ang sanhi ng pagkakaroon nito. Kung dahilan ay ang kakulangan ng tubig at electrolytes sa katawan, madali itong mareremedyohan sa pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa mga maaalat na pagkain. Ang karaniwang mga kaso ng balisawsaw ay nawawala sa loob ng 1-3 araw. Subalit kung ang balisawsaw ay dulot ng sakit na UTI, makabubuting magpatingin kaagad sa doktor upang maresetahan ng gamot. Ang mga taong may UTI ay kadalasang pinaiinom ng antibiotics. Kumonsulta lamang kaagad sa doktor upang maresetahan ng tamang gamot.