Almoranas: Gamot

Mga Lunas at Gamot sa Almoranas o Hemorrhoids

Sa mga simpleng kaso ng almoranas, simple rin lang ang lunas: kumain ng maraming prutas at gulay(high-fiber diet) upang lumambot ang dumi at sa gayon ay hindi mairita ang lining ng puwit na apektado ng almoranas. Iwasan din ang pag-iri habang dumudumi sapagkat, gaya nang nabanggit, ang pag-iri ay nagpapataas ng pressure o pwersa na siyang nagsasanhi at nagpapalala sa almonranas. Ang paliligo sa maligamgam o mainit-init na tubig ay nakakatulong din na ‘marelax’ ang puwit at nakakatulong sa paggagamot ng almoranas. Maraming kaso ng almoranas ang mawawala sa pamamagitan lamang ng mga hakbang na nabanggit sa loob ng isang buwan! Ngunit kung hindi pa mawala, marami pa ring mga pwedeng gawin. Para sa internal hemorrhoids, maaring tanggalin ang almoranas sa pamamagitan ng rubber band ligation, sclerotherapy injection, laser ablation, stapled hemorrhoidectomy, o surgical resection. Para sa external hemorrhoids naman at malalang internal hemorrhoids, surgery o operasyon ang isa sa mga maaaring gawin. Ito’y simpleng operasyon lamang; matuturok ng anesthesia tapos tatanggalin na ang almoranas gamit ang mga surgical technique na hindi na natin kayang talakayin. Sa ngayon ang karaniwang ginagawa ay ang stapled hemorrhoidectomy, o surgical resection. Sa pangkaraniwang operasyon ay hindi tumatagal sa isang oras ang pag-alis sa almoranas. Kung ikaw ay may almoranas, subukan mo muna ang mga hakbang sa unang talata. Kung hindi ito gumana, maaaring magpatingin sa Family Physician o General Surgeon upang magabayan kung anong maaaring gawin ditto.